Personalfrågor

Anställningsavtal Foto: Ragsac © 2010 Mostphotos

Anställningsvillkor

Här kan du läsa om universitetets allmänna bestämmelser, Du och din arbetsplats – information till dig som anställd, bisysslor samt information om Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning.

Anställning upphör

Här finns information och rutiner i samband med att en anställning kommer att upphöra.

Bisysslor

Bisysslor för anställda vid Stockholms universitet. Med bisyssla menas i princip varje syssla, tillfällig eller varaktig, som utövas vid sidan av anställningen och som inte hänför sig till privatlivet.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet Du och din arbetsplats hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension. Här hittar du även en översatt version på engelska.​

Flextid

Här kan du registrera din flextid.

Friskvård

Om du spar kvittot så kan du som anställd vid Stockholms universitet få rätt till ersättning för friskvård. Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr per år. På Medarbetarwebben kan läsa mer om friskvård, se vad som behövs för att söka friskvårdsersättning och hitta exempel på fysiska aktiviteter inom universitetet.

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Likabehandlingsansvarig

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Coco palm Photo: Shalamov © Mostphotos 2008

Semester

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. 

Electronic medical thermometer held in hand Photo: lesscholz © Mostphotos 2009

Sjukdom och läkarvård

Här hittar du information om sjukdom, sjukskrivning och vård.

Skyddsombud och huvudskyddsombud

Vid varje institution finns det som regel ett arbetsmiljöombud/skyddsombud på Stockholms universitet. Vid Institutionen för mediestudier är universitetslektor Kristina Widestedt, Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK), samt studieadministratör Mattias Johannesson, Enheten för filmvetenskap skyddsombud.