Institutionen för mediestudier - IMS

Välkommen till IMS!

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

studentstöd

Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs där bland annat följande presenteras: särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, studiestrategier och studieteknik, akademiskt skrivande, tekniska studieverktyg och resursrum. Kursen ges mellan den 23 - 26 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

Foto: Eva Dahlin SU

Terminsstart vid Institutionen för mediestudier (IMS)

Här hittar du information om terminsstarten för ditt ämne, kurs eller program.

Student

Två doktorandtjänster i filmvetenskap kommer att utlysas

Från 15/9 kommer universitetet utlysa två doktorandtjänster i filmvetenskap. Tjänsterna gäller från vårterminen 2017.

Martin Schibbye Foto: Magnus Bergström

Ny hemsida för IMS alumner

Läs intervjuer med några av IMS alumner, bland annat journalisten Martin Schibbye. 

Forskningsdatabasen

Söker du en medieforskare?

På vår nya forskningssajt finns forskare, publikationer och projekt samlade. Hitta information enkelt via ämnen eller sökfunktionen.

Möt våra forskare och doktorander

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Mitt-su-se-puffbild
Mondo-puffbild
JMK:s intranät för kurser och scheman