Institutionen för mediestudier

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Courtesy of the Annemarie Heinrich Archive

Open lecture with Dr. Cecilia Belej

On Wednesday September 17th, Dr. Cecilia Belej from Institute of Research in Art and Culture "Dr. Norberto Griffa" National University of Tres de Febrero, Argentina, will hold an open lecture about Annemarie Heinrich's photography. The open lecture is a collaboration between the Centre for Fashion Studies and the Section for Cinema Studies.

EBU 2014

EBU Knowledge Exchange 2014

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publiken och förbli en relevant aktör i det nya föränderliga medielandskapet? Den frågan kommer att diskuteras den 6 oktober på konferensen EBU Knowledge Exchange, som i år arrangeras tillsammans med IMS.

Cordelia Edvardson

Cordelia Edvardsonpriset 2014

Den 3 oktober delas Cordelia Edvardson-priset ut. Priset delas ut för tredje gången och i år hålls prisutdelningen i Kungliga bibliotekets lokaler.

iPad Light

Mer stöd till forskning om vår digitala existens

Forskningsprogrammet ”Existential Terrains” får ytterligare 4 496 000 kronor – nu från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

sandrewtv

Sandrew-veckan firar 60 år – Svensk TV’s barndom

Mellan den 17 och 22 maj 1954 kunde alla med tillgång till en tv-mottagare se svenska program.

Lär känna internationella studenter i höst

Anmäl dig till studentkårens buddyprogram!

Lärplattform:

Mondo