Institutionen för mediestudier

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Hög tid att söka utbytesstudier till hösten – ansök före 20:e april!

Enheten för filmvetenskap utlyser 18 studieplatser för studier vid 8 olika partneruniversitet i Europa. Ta chansen att studera i Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Italien, Nederländerna, Danmark eller Skottland - Erasmusstipendium hjälper dig att finansiera utbytet!

Alexa Robertson MEG 2014

IMS deltagande vid MEG 2014

MEG-seminariet "Svarta hål i en global nyhetsrapportering", där JMK:s Alexa Robertson medverkade, finns nu tillgängligt på webben.

Nordicom review

Ny bok om journalistikforskning

I en specialutgåva från Nordicom Review presenteras ett urval av artiklar som behandlats i det Nordiska nätverket för journalistikforskning.

Amanda Lagerkvist

Ny forskning om existentiella frågor i en digitaliserad värld

Amanda Lagerkvist, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, har utnämnts till Wallenberg Academy Fellow vid institutionen för mediestudier. Hon ska forska om digitaliseringens existentiella dimensioner i programmet ”Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity.”

Behind the screen small

Ny bok om medieproduktion

"Behind the Screen" är titeln på en nyutkommen antologi om produktionskulturer i film och TV.