Institutionen för mediestudier

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Två tjänster som adjunkt i praktisk journalistik

För undervisningen vid JMK söker vi  två lärare i praktisk journalistik som ska ha bred yrkeserfarenhet och gärna vara fortsatt verksamma som journalister. Anställningarna blir tillsvidare men på deltid, 50-75%.

Se hela utlysningen här.

iPad Light

Mer stöd till forskning om vår digitala existens

Forskningsprogrammet ”Existential Terrains” får ytterligare 4 496 000 kronor – nu från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

EBU logga liten

EBU Knowledge Exchange 2014

I höst kommer den europeiska radio- och TV-unionen (EBU) att hålla sin årliga konferens, EBU Knowledge Exchange, i Stockholm – med IMS som medarrangör.

sandrewtv

Sandrew-veckan firar 60 år – Svensk TV’s barndom

Mellan den 17 och 22 maj 1954 kunde alla med tillgång till en tv-mottagare se svenska program.

Nordicom review

Ny bok om journalistikforskning

I en specialutgåva från Nordicom Review presenteras ett urval av artiklar som behandlats i det Nordiska nätverket för journalistikforskning.

Kalendarium

Lär känna internationella studenter i höst

Anmäl dig till studentkårens buddyprogram!

Mondo

Bildarkivpuff