Institutionen för mediestudier

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Tom Alandh

Tom Alandh får Cordelia Edvardson-priset

2014 års Cordelia Edvardson-pristagare är Tom Alandh, journalist och filmare vid Sveriges Television som under flera decennier dokumenterat sig som lyhörd och intresseväckande samhälls- och samtidsskildrare.

SVT valsatsning

Sociala Medier, Journalistik & Svenska Valet 2014 – #VemsVal14?

Den 9 oktober hålls ett seminarium om sociala mediers inverkan på politiken och journalistiken. Deltar gör forskare och representanter från mediebranschen.

EBU 2014

EBU Knowledge Exchange 2014

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publiken och förbli en relevant aktör i det nya föränderliga medielandskapet? Den frågan kommer att diskuteras den 6 oktober på konferensen EBU Knowledge Exchange, som i år arrangeras tillsammans med IMS.

iPad Light

Mer stöd till forskning om vår digitala existens

Forskningsprogrammet ”Existential Terrains” får ytterligare 4 496 000 kronor – nu från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

sandrewtv

Sandrew-veckan firar 60 år – Svensk TV’s barndom

Mellan den 17 och 22 maj 1954 kunde alla med tillgång till en tv-mottagare se svenska program.