Institutionen för mediestudier

Välkommen!

Vid institutionen för mediestudier erbjuder vi ämnesutbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning, och tar varje år emot ett stort antal utländska studenter till våra engelskspråkiga kurser eller program. Institutionens forskare och lärare bedriver forskning om medier, samhälle och kultur ur olika vetenskapliga perspektiv.

Ulla Carlsson Foto: Lars Lanhed © 2015

FSMK-dagen: Vi måste kunna hantera informationsflödet

– Ett demokratiskt samhälle kräver en mycket medie- och informationskunnig befolkning, säger professor Ulla Carlsson.

Photo: Catarina Heeckt

Öppen föreläsning med Dr Joanne Entwistle

Dr Joanne Enwistle presenterar sin egen forskning med utgångspunkt från sin kanoniska publikation The Fashioned Body: fashion, dress and modern social theory (Polity, 2000).

Anna Roosvall

Medieforskare deltar i nytt Dramaten-projekt

I det nya projektet Människans scen möter forskare från olika discipliner scenkonstnärer för att undersöka vad det innebär att vara människa i vår nya tidsålder. Anna Roosvall, forskare vid IMS, deltar i projektet och kommer att studera mediers rapportering av klimatfrågor.

SU-bild HT15

Läs vid IMS under höstterminen 2015!

Institutionen för mediestudier erbjuder spännande möjligheter att fördjupa sig i ämnena Filmvetenskap, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap och Modevetenskap.

Studera utomlands

Studera utomlands HT15!

Nu kan du som läser Filmvetenskap eller MKV söka utbytesstudier inom Europa genom IMS Erasmus+avtal. Deadline 12:e april och 10:e maj beroende på vilket universitet du söker till. Ta chansen!

Rebecka Pershagen. Foto: Isabelle Pedersen

”Jag skulle önska att modevetare blir en lika vedertagen titel som konst- eller litteraturvetare!"

Strax innan jul utsågs Rebecka Pershagen, alumn i modevetenskap vid Stockholms universitet och grundare av företaget Tempus Fugit, till årets vinnare av Stockholms stads Innovationsstipendium i kategorin Besöksnäringar.

Ny bok om modets betydelse för modernismen

Andrea Kollnitz, konst- och modevetare och Louise Wallenberg, film- och modevetare vid Centrum för modevetenskap är redaktörer för boken "Modernism och mode” om modets betydelse mellan 1900 och 1960.

Screening Protest thumb

Ny forskning om mediebevakning i en globaliserad värld

I projektet "Screening Protest" jämförs hur protester har framställts i medier i olika perioder, världsdelar och av olika nyhetskulturer och mediegenrer.

Johannes-Hallbom-Anna-Nordbeck-Jakob-Larsson

Journaliststudenter gör SVT-dokumentär

Tre studenter vid Stockholms universitets journalistutbildning står bakom den undersökande Dokument inifrån-dokumentären "Jakten på storspelarna".

US EBU ims

Ungas medievanor – en utmaning för Public Service

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publiken och förbli en relevant aktör i det nya föränderliga medielandskapet? Den frågan diskuterades på konferensen EBU Knowledge Exchange, som i år arrangerades tillsammans med Stockholms universitet.

MExicoThumb

Ny bok av professor John Fullerton - Enheten för Filmvetenskap

Picturing Mexico: From the Camera Lucida to Film explores the early artistic and cultural factors that contributed to the emergence of film in a heterogeneous media environment at the turn of the 20th century.