Administrativa system

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Internt
  6. Administrativa system
Foto: Wavebreakmedia © 2014 Mostphotos

Flextid

Här kan du registrera din flextid.

HR Primula

Universitetets system för personaladministration.

 

Mitt universitet

Samlingssida till flera av universitetets IT-system. 

IMS Forskningsdatabas

Kom ihåg att uppdatera din profil i institutionens egen Forskningsdatabas. Du loggar som alltid in här och kan alltid kasta ett öga på hjälpguiden om du behöver. Glöm inte att samtidigt registrera dina publikationer i det  Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA som är ett helt annat system. 

JMK:s eget intranät

Enheten för journalistik, medier och kommunikation har ett eget intranätsystem. 
Logga in med din universitetsinloggning på JMK:s intranät.

Ladok på webb

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- o forskarnivå. 

 

Mondo

Mondo är en webbaserad lär- och samarbetsplattform för undervisning och samarbete inom universitetet.

 

Scheman

Söker du efter ett specifikt schema? Här hittar du scheman för hela institutionens utbildningsutbud. Alla kurser och program inom modevetenskap, filmvetenskap, journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Survey & Report

Survey & Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter.
 

 

Utbildningsdatabasen SISU

SISU är en utbildningsdatabas som innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet. Förkortningen SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet.