Kursen på 10 hp ges inom ramverket för det avtal som SU tillsammans med KHST tecknade under 2020. Kursen förenar teori och praktik och doktoranderna ges möjlighet att bedriva fältarbete genom att följa en specifik produktion (t ex teaterproduktion, föreläsningsserie, utställning) på plats på KHST under 7 veckor.

Doktorander vid alla universitetets institutioner är välkomna.

Anmälan görs senast den 15 september och sänds till Louise Wallenberg (louise.wallenberg@ims.su.se). 

NB. Kursen har endast fem platser, men kommer förhoppningsvis att breddas då den ges en andra gång under 2022.