Exempel på fristående kurser:

  • Journalistik och film: Kulturkritik och kulturjournalistik 15 hp (dag)
  • Film: Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp (dag)

Se alla fristående kurser här.
Se alla uppdragsutbildningar här.
Inspirationsbroschyren Hur långt vill du nå?