Vårt nätverk, finansierat av Nordiska Ministerrådets jämställdhetsfond, har under 2017 arbetat med en ny version av Nordic Women in Film-sidan med texter av danska och norska skribenter och organiserat forskarseminarier i Oslo och Köpenhamn. Nu anordnar vi ett heldagssymposium i Stockholm där förmiddagen ägnas åt en ny rapport om utvecklingen i filmbranschen sedan jämställdhet introducerades som ett politiskt uppdrag för Svenska Filminstitutet i början av 2000-talet, samt forskning om kvinnor och film i Sverige. Eftermiddagen handlar om kvinnliga regissörer och manusförfattare i Norge och Danmark, med extra fokus på personer som rört sig över nordiska gränser.

Dessutom kommer vi på eftermiddagen introducera den nya, mer nordiskt präglade versionen av hemsidan Nordic Women in Film, och diskutera hur den kan bli mer användbar för forskare och tillgängliggörande av forskning.

 

Presentatörer

Johanne Servoll (Högskolan i innlandet, Lillehammer)

Ingrid Holtar (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Stephan Michael Schröder (Universität zu Köln)

Boel Ulfsdotter (Göteborgs universitet)

Anna Backman Rogers (Göteborgs universitet)

Magnus Rosborn (Svenska Filminstitutet)

Samt från Stockholms Universitet Tytti Soila, Louise Wallenberg, Maria Jansson, Frantzeska Papadopoulou och Ingrid Stigsdotter.

 

Preliminärt schema

9:30-11 Bio Mauritz: Filmrummet (presentation av rapport om jämställdhet och panelsamtal)

11-11:30 Kaffe

11:30-13 Bio Mauritz: Kvinnor och film i Sverige: nya publikationer och projekt

13-14 Lunchpaus

14-15:20 F-salen Kvinnliga filmarbetare i Norge och Danmark (presentationer)

15:30-15:45 Kaffe

15:45-17 Hemsidan Nordic Women in Film (presentation och avslutande diskussion).

17-18 Paus

18:00-20:00 Filmvisning på Cinemateket: Manden uden fremtid (Holger-Madsen, 1916) och Kärlek och journalistik (Mauritz Stiller, 1916) med introduktion av Stephan Michael Schröder om den danska manusförfattaren Harriet Bloch.

Det går bra att delta i delar av programmet eller hela dagen. Fri entré (förutom till Cinematekets filmvisning, där vanlig biljett krävs) och öppet för alla intresserade, men föranmälan krävs via mejl till ingrid.stigsdotter@ims.su.se

Eftersom Nordic Women in Film är ett nordiskt, flerspråkigt samarbete väljer deltagarna själva om de vill presentera på ett nordiskt språk eller på engelska; vi kommer markera i programmet vilka bidrag som är på engelska resp. skandinaviska.
 

Information in English

On 30 November 2017 Cinema Studies at Stockholm University co-organizes with the Swedish Film Institute a joint research day within the framework of our collaboration with the Norwegian National Library and Copenhagen University around the website Nordic Women in Film.

Our network, financed by the Nordic Council of Ministers Gender Equality Fund, has over the course of 2017 worked on a new version of the site Nordic Women in Film, including text by Danish and Norwegian writers, and organized research seminars in Oslo and Copenhagen. Now we arrange a one-day symposium in Stockholm: in the morning we will look at a new report on equality in Swedish film as well as new research about women and film in Sweden. And the afternoon will be devoted to women directors and screenwriters in Norway and Denmark, paying particular attention to individuals whose careers have traversed Nordic borders. In addition, we will introduce the new, ”more Nordic” version of the website Nordic Women in Film, and discuss how it can become more useful as a resource for researchers and research access.

Presenters

Johanne Servoll (Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer)

Ingrid Holtar (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim)

Stephan Michael Schröder (University of Cologne)

Boel Ulfsdotter (Gothenburg University)

Anna Backman Rogers (Gothenburg University)

Magnus Rosborn (Swedish Film Institute)

And from Stockholm University Tytti Soila, Louise Wallenberg, Maria Jansson, Frantzeska Papadopoulou och Ingrid Stigsdotter.
 

Preliminary schedule

9:30-11 Bio Mauritz: Filmrummet - presentation of report and panel discussion (in Swedish)

11-11:30 Coffee

11:30-13 Bio Mauritz: Women and film in Sweden: new publications and projects (language tbc)

13-14 Lunch break

14-15:20 F-salen: Women film workers in Norway and Sweden – presentations (language tbc)

15:30-15:45 Coffee

15:45-17 The website Nordic Women in Film: presentation och final discussion (language tbc)

17-18 Break

18:00-20:00 Cinemateket screening: Manden uden fremtid (Holger-Madsen, 1916) and Kärlek och journalistik (Mauritz Stiller, 1916) with introduction by Stephan Michael Schröder about the Danish screenwriter Harriet Bloch (introduction in English).

It is possible to participate in parts of the programe, or the whole day. Free entry (except to the Cinemateket screening, where a ticket is required) and open to all, but compulsory pre-booking via mail to ingrid.stigsdotter@ims.su.se

Nordic Women in Film is a Nordic, multilingual collaboration and therefore the presenters at this event are able to choose between presenting in a Nordic language or in English; in the final symposium programme you will be able to see which sections are in English and which are in Scandinavian languages. If you are interested in attending the symposium (or a specific section) and would appreciate English-language presentations, please contact Ingrid (specifying if you are interested in the whole symposium or just a particular part of the programme) so that the organizers and presenters can take this into account.