Utbildning

HT2020 Registreringsinfo och Kursinfo hittar du här

Undervisningsformer IMS HT20

Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

Info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Vilken av våra utbildningar passar dig?

Vi har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Vi ger också studenter stor möjlighet att studera utomlands via utbytesstudier.

Masterprogram på IMS

Om du har en kandidatexamen eller avslutar den under terminen och vill fördjupa dig ännu mer i ett av våra ämnen kan du söka våra två-åriga masterprogram. Det är dessutom en utmärkt möjlighet att bli behörig till våra forskarutbildningar.

Välj det program du är intresserad av:

Masterprogram i Filmvetenskap

Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap

Masterprogram i journalistik

Masterprogram i Modevetenskap (nästa sökomgång för HT21 öppnar i oktober 2020)

terminsstart
Blivande student

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Kurslitteratur

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Athena
JMK-biblioteket
Schema

Schema just nu

Studievägledning puff
Blivande student