Studieinformation

Student vid Institutionen för mediestudier (IMS)

Som student vid institutionen för mediestudier (IMS) är du del av en unik utbildningsmiljö där teoretiska och praktiska utbildningar samsas vid samma institution. Oavsett om du vill satsa på en akademisk karriär inom filmvetenskap eller modevetenskap eller utöva praktiska färdigheter inom journalistik eller medier så är det här platsen du ska vara på.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett vitt spektra av kurser och program inom filmvetenskap, journalistik,  kommunikation, medier och modevetenskap.

Schema

Schema just nu

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera

Studiehandböcker, lathundar och andra instruktioner

Här kan du hitta studiehandböcker med nyttig kontaktinformation samt lathundar och mallar för uppsatsarbete med mera.

 

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Athena

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Kurslitteratur
Studievägledning puff

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Schema

Schema just nu

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Scheman orange puff
Blivande student

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera