För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen. För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort. Läs mer om hur du kan föbereda dig inför vårterminsstarten 2016 i  Studiehandboken VT16 (319 Kb) .

Webbregistrering

Webbregistreringen för vårterminen 2016 är öppen från den 7-14 januari och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum tolkas det som att du avstår från studieplatsen som då kommer att erbjudas sökande från reservlistan.

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart.

Undervisningen startar den 18 januari.

Till dig som är antagen med villkor, läs mer här.

 

Journalistik
Antagna

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 2
Webbregistra dig här

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 2
Webbregistrera dig här

 

Medie- och kommunikationsvetenskap
Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp
Webbregistrera dig här

Introduktion & Kursintroduktion och första föreläsning är måndag den 18 januari kl 11:00-13:00  i JMK-salen, Karlavägen 104, plan 4.

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp
Webbregistrera dig här

Kursintroduktion och första föreläsning är måndag den 18 januari kl 13:00-15:00  i JMK-salen, Karlavägen 104, plan 4

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp
Webbregistrera dig här

Kursintroduktion och första föreläsning är tisdagen den 19 januari kl 13:00-15:00 i JMK-salen, Karlavägen 104, plan 4

 

Media and Communication Studies
Admitted Students

Web registration opens on January 7 and closes on Januari 14.

Master's Program in Media and Communication Studies, 2nd semester
Web register here

Master's Program in Media and Communication Studies, 4th semester
Web register here

Media and Politics in a Globalizing World, 7,5 hp advanced level 
Web register here

Media Archaeology, 7,5 hp advanced level
Web register here

 

Genvägar

Studentexpeditionen
Tentamenstillfällen
Kurs-PM och scheman
Bibliotek