Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

Du som saknar endast 7,5 hp utöver delkursen Information, propaganda, reklam och PR (vilken alla kommer sakna pga att tentaresultat kommer först efter kursstart) på MKV I ska webbregistrera dig under perioden 7-14 januari. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 11 januari emelie.jamieson@ims.su.se

Du som saknar fler än 7,5 hp (utöver Information, propaganda, reklam och PR) på MKV I vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor den 8 januari för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 11 januari och meddela vilken tenta du tenterade emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 14 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 11 januari så har du förlorat din plats!

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp).

Du som saknar endast 7,5 hp på MKV II ska webbregistrera dig under perioden 7-14 januari. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 11 januari emelie.jamieson@ims.su.se

Du som saknar fler än 7,5 hp (eller 7,5 hp från MKV I) vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor den 8 januari för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 11 januari och meddela vilken tenta du tenterade emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 14 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 11 januari så har du förlorat din plats!