Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, 16 oktober, men att det var sannolikt att du skulle hinna bli behörig till kursstart 15 januari. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt.

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I ska webbregistrera dig under perioden 4 jan - 10 januari.
    Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 10 januari emelie.jamieson@ims.su.se
  2. Du som saknar mer än 7,5 hp på MKV I vid kursstart anses vara obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Väntar du in resultat från omtentor för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 10 januari emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 10 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 10 januari så har du förlorat din plats!

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60 hp).

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I & II (förutom Metodologi 7,5 hp som måste vara avklarad) ska webbregistrera dig under perioden 4 januari - 10 januari.
    Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 10 januari emelie.jamieson@ims.su.se
  2. Du som saknar Metodologi 7,5 hp eller mer än 7,5 hp vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Väntar du in resultat från omtentor för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 10 januari emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 10 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 10 januari så har du förlorat din plats!