Våren 2018

Filmvetenskap VT18

Registrering, tidplan och studiehandbok för VT18

Här hittar du information om registrering, tidplan och studiehandbok för VT18

Filmhuset

Kursinformation Filmvetenskap VT18

Här hittar du schema, kurslitteratur, kursplaner och kursbeskrivningar

Journalistik samt Medie- och kommunikationsvetenskap VT18

Terminsstart JMK VT 2018

Under vecka 1, 2018, kommer antagningsbrev att skickas ut till dig som är antagen. Brevet skickas via mail till den mailadress som du har angivit vid ansökan via www.antagning.se.

Modevetenskap VT18

Registrering, tidplan och studiehandbok för VT18

Här hittar du information om registrering, tidplan och studiehandbok för VT18

Filmhuset

Kursinformation Modevetenskap VT18

Här hittar du schema, kurslitteratur, kursplaner och kursbeskrivningar

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Terminsstart VT18
Studievägledning puff
Kurslitteratur
Scheman orange puff
JMK:s intranät för kurser och scheman

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Blivande student
Mondo orange puff