Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK)


För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen. För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt Universitetskort. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför vårterminsstarten 2017 i   Studiehandboken JMK VT17 (272 Kb) .

Webbregistrering

Webbregistreringen för vårterminen 2017 är öppen från den 29 december 2016 - 8 januari 2017 och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats.

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart.

Vårterminen startar den 16 januari. All undervisning sker på Karlavägen 104, plan 4.

Viktig information till dig som är antagen med villkor, läs mer här.

Reserver kallas i tur och ordning efter det att webbregistreringsperioden avslutats 8 januari. Vänligen kontrollera att kontaktuppgifter på www.antagning.se är korrekta så att vi kan nå dig i den händelse vi kan erbjuda dig en plats.


Journalistik


Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 2 Journalistik II

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 4 Journalistik VI

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 6 Journalistik - kandidatkurs

Masterprogram i journalistik, 120 hp, Termin 2

Masterprogram i journalistik, 120 hp, Termin 4 Examensarbete 


För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 29 december 2016 - 8 januari 2017.


Medie- och kommunikationsvetenskap
 

Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs, 30 hp

För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 29 december 2016 - 8 januari 2017.

 

Media and Communication Studies


Admitted Students

Web registration opens on 29 December 2016 and closes on 8 January 2017.

Master's Program in Media and Communication Studies, 2nd Semester

Master's Program in Media and Communication Studies, 4th Semester - Thesis Course 30hp

Media and Politics in a Globalizing World, 7,5 hp Advanced Level 

Media Archaeology, 7,5 hp Advanced Level

Existence and Religion in the Age of Media, 7,5 hp Advanced Level 

Media, Justice and Human Rights, 7,5 hp Advanced Level

 

For all courses: web register here


Blivande student

Nyttig information till dig som ska börja studera vid IMS: Läs vidare: Ny student http://www.su.se/utbildning/ny-student

Genvägar            
•    Studentexpeditionen 
•    Tentamenstillfällen
•    Kursinformation och scheman 
•    Intranät / Kurswebb
•    Bibliotek