Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, 17 oktober, men att det var sannolikt att du skulle hinna bli behörig till kursstart 16 januari. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt.

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I (utöver Information, propaganda, reklam och PR 7,5 hp vilken alla kommer sakna pga att tentaresultat kommer först efter kursstart) ska webbregistrera dig under perioden 29 dec - 8 januari.
    Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 8 januari emelie.jamieson@ims.su.se
  2. Du som saknar mer än 15 hp (alltså inkl Information, propaganda, reklam och PR) på MKV I vid kursstart anses vara obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i januari för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 8 januari emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 8 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 8 januari så har du förlorat din plats!

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp).

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I & II (förutom Metodologi 7,5 hp som måste vara avklarad och utöver Digitala mediekulturer 7,5 hp som alla kommer sakna pga att tentaresultat kommer först efter kursstart) ska webbregistrera dig under perioden 29 dec - 8 januari.
    Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 8 januari emelie.jamieson@ims.su.se
  2. Du som saknar Metodologi 7,5 hp eller mer än 15 hp (inkl Digitala mediekulturer 7,5 hp) vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i januari för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson senast 8 januari per mail emelie.jamieson@ims.su.se

Är du inte registrerad på kursen den 8 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 8 januari så har du förlorat din plats!