Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, 15 april, men att det var sannolikt att du skulle hinna bli behörig till kursstart 31 augusti. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt.

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp).

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV II ska webbregistrera dig under perioden 13-23 augusti. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Peter Erell per mail senast 18 augusti peter.erell@ims.su.se
  2. Du som saknar fler än 7,5 hp (eller 7,5 hp från MKV I) vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i augusti för att bli behörig, meddela studievägledare Peter Erell senast 18 augusti per mail peter.erell@ims.su.se
    Är du inte registrerad på kursen den 23 januari eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 18 augusti så har du förlorat din plats!

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I ska webbregistrera dig under perioden 13-23 augusti. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Peter Erell per mail senast 18 augusti peter.erell@ims.su.se
  2. Du som saknar fler än 7,5 hp på MKV I vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i augusti för att bli behörig, meddela studievägledare Peter Erell per mail senast 18 augusti. peter.erell@ims.su.se
    Är du inte registrerad på kursen den 23 augusti eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 18 augusti så har du förlorat din plats!