Foto: Eva Dahlin, SU.
Foto: Eva Dahlin, SU.

Antagningsbrev

Under onsdagen den 13 augusti kommer antagningsbrev att skickas ut till dig som är antagen via mail till den mailadress som du har angivit vid ansökan via www.antagning.se 
För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet som skickas per mail till dig som är antagen finns all information som du behöver inför webbregistreringen.

Webbregistrering

Webbregistreringen för höstterminen 2014 är öppen från den 13 augusti-24 augusti och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum, tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats, som då kan ges till sökande från reservlistan.
OBS! Webbregistrering gäller enbart studenter på kurserna Modevetenskap- grundkurs (FS6000) och Modevetenskap-kandidatkurs (FS1300).
Studenter som ska läsa Masterprogrammet i Modevetenskap (HMFAO och HMVMA) registrerar sig på plats på Studentexpeditionen på Centrum för Modevetenskap den 26-27 augusti mellan 09-12 & 13-15, båda dagarna.

För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort. Mer information och en checklista inför terminsstart hittar du här.

Reservupprop

En kallelse för reserver på kursen Modevetenskap- grundkurs (FS6000), kommer att gå ut efter den 25 augusti och reservuppropet kommer att ske den 27 augusti mellan 13-14 i Seminarierum Wilson på Centrum för Modevetenskap, plan 5 i Filmhuset, Borgvägen 1.

För kursen Modevetenskap-kandidatkurs (FS1300), kommer eventuella reserver att kallas per mail efter den 25 augusti.

Kursstart

Höstterminen 2014 sträcker sig mellan den 1 september 2014-18 januari 2015.
Information och datum för kursstart uppdateras här under juni månad.

Välkomstdag på Stockholms universitet

Välkomstdagen är till för att du som ny student ska få en första inblick i studierna och studentlivet vid Stockholms universitet. Nästa Välkomstdag är den 3 september i Aula Magna på Frescatiområdet. Läs mer här.

Schema, kursbeskrivning och litteraturlistor

Preliminära scheman kommer att publiceras under juni/juli under respektive kurssida:
Modevetenskap grundkurs
Modevetenskap kandidatkurs
Masterprogrammet i Modevetenskap

Detaljerade scheman, kursbeskrivningar och litteraturlistor publiceras på kurssidorna cirka en månad före kursstart.

Sommartider på studentexpeditionen på Centrum för Modevetenskap

Studentexpeditionen har öppet fram till och med den 4 juli och öppnar igen den 11 augusti. Under denna period läses och besvaras mail sporadiskt på centre@fashion.su.se