Undervisningsformer IMS HT20

Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi om hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

Institutionen för mediestudier kommer under höstterminen 2020 att bedriva sin undervisning i en hybridvariant. Det betyder att kurser med färre än 50 studenter i regel kommer att ges på plats, medan andra kurser huvudsakligen ges via distansundervisning.

Du som har skäl till att inte delta i undervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

För att minimera smittorisken och skapa en trygg och säker miljö kommer undervisningen att spridas ut över tid och i olika lokaler. Vår schemaläggning tar hänsyn till att studenter skall kunna komma och gå så att det inte samlas för många studenter i våra utrymmen. Vi ber dig att respektera tiderna och komma och gå enligt lagda scheman. Alla undervisningsutrymmen kommer att anpassas enligt de givna kraven på social distansering.

 

Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

 

Registreringsinformation - klicka här

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart Finns även länk till i utbildningskatalogen för kursen du antagits till.

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

Modevetenskap I 30 hp (FS7010)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

DK1 - Det västerländska modets historia  

HT20 HT20  

DK2 - Modevetenskapliga begrepp  

HT20 HT20  

DK3 - Samtidsmode: praktik och teori 

HT20 HT20  

DK4 - Internationella modefält

HT20 HT20  

 

Kandidatkurs 30 hp (FS2003)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

DK1 - Modets betydelser 

HT20 HT20  

DK2 - Examensarbete 

     

 

     

 

Advanced level/Second cycle (English)
 

History of Dress 7,5 credits (FS1704)

More course information click here

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
HT20 FALL 20

Theoretical Perspectives on Fashion 7,5 credits (FS1807)

More course information here

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
HT20 FALL_20

Fashion as an Industry  7,5 credits (FS1409)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
HT20 Fall 20

Research Methods in Fashion Studies 15 credits (FS1808)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
HT20