Undervisningsformer IMS HT20

Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi om hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

Institutionen för mediestudier kommer under höstterminen 2020 att bedriva sin undervisning i en hybridvariant. Det betyder att kurser med färre än 50 studenter i regel kommer att ges på plats, medan andra kurser huvudsakligen ges via distansundervisning.

Du som har skäl till att inte delta i undervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

För att minimera smittorisken och skapa en trygg och säker miljö kommer undervisningen att spridas ut över tid och i olika lokaler. Vår schemaläggning tar hänsyn till att studenter skall kunna komma och gå så att det inte samlas för många studenter i våra utrymmen. Vi ber dig att respektera tiderna och komma och gå enligt lagda scheman. Alla undervisningsutrymmen kommer att anpassas enligt de givna kraven på social distansering.

 

Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

 

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart Finns även länk till i utbildningskatalogen för kursen du antagits till.

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

 

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (MK1034)
 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Medier i tid och rum

Hel kurs HT20  

Medier, kultur, samhälle 1 

Hel kurs
HT20  

Medier, kultur, samhälle 2

Hel kurs
HT20  

Internet och digitala medier

Hel kurs
HT20  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp (MK1036)
 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Information, propaganda, reklam och PR

Hel kurs HT20  

Populärkulturella världar

Hel kurs HT20  

Metodologi

Hel kurs HT20  

Digitala mediekulturer

Hel kurs HT20  

 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs, 30 hp (MK3014)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Vetenskaplighet, teori och metod

Hel kurs HT20  

Examensarbete 

Hel kurs HT20  

 

     

 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (MK3056)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Praktik

Hel kurs HT20  

Seminarier

Hel kurs HT20  

 

     

 

Advanced level/Second cycle (English) Courses and:

Master's Programme in Global Media Studies
 

1st semester

Introduction to Global Media Studies, 7,5 credits (MK7037)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
Hel kurs Fall 20

 

Mediatized Intersections 7,5 credits (MK7023)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
Hel kurs Fall 20

 

Methodology I 7,5 credits (MK7031)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
Hel kurs Fall 20

 

3rd semester

Methodology II  7,5 credits (MK7032)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
Hel kurs Fall 20

Method Project  7,5 credits (MK7029)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
Hel kurs Fall 20

 

Politics and Popular Culture  7,5 credits (MK7026)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
Hel kurs Fall 20

 

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

Kursbeskrivning: Tillgängligt senast en månad före kursstart