Undervisningsformer IMS HT20

Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi om hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

Institutionen för mediestudier kommer under höstterminen 2020 att bedriva sin undervisning i en hybridvariant. Det betyder att kurser med färre än 50 studenter i regel kommer att ges på plats, medan andra kurser huvudsakligen ges via distansundervisning.

Du som har skäl till att inte delta i undervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

För att minimera smittorisken och skapa en trygg och säker miljö kommer undervisningen att spridas ut över tid och i olika lokaler. Vår schemaläggning tar hänsyn till att studenter skall kunna komma och gå så att det inte samlas för många studenter i våra utrymmen. Vi ber dig att respektera tiderna och komma och gå enligt lagda scheman. Alla undervisningsutrymmen kommer att anpassas enligt de givna kraven på social distansering.

 

Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

 

Registreringsinformation- klicka här

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart Finns även länk till i utbildningskatalogen för kursen du antagits till.

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

Journalistprogrammet - Kandidatprogram (HJOOK)
Termin 1

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering Athena).

Journalistik I, 30 hp (JO1067) 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Att vara journalist 

JO1_1_HT20 JO_1_HT20  

Journalistiska metoder

JO1_2_HT20 JO_2_HT20  

Journalistik i tid och rum

JO1_3_HT20 JO_3_HT20  

Berättarformer

JO1_4_HT20 JO_4_HT20  

 

Termin 3

Journalistik III, 30 hp (JO1069)

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering Athena).

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

TV-journalistik, 10 hp*

JO1069_TV_HT20 JO1069_TV_HT20  

Radiojournalistik, 10 hp*

JO1069_RA_HT20 JO1069_RA_HT20  

Att förstå och skildra samhället, 10 hp **

JO1069_AFSS_HT20 JO1069_AFSS_HT20  

*Kurserna varvas för två grupper under terminen
** Helklass

     

 

Termin 5

Redaktionell organisation och praktik, 30 hp (JO3064)

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

Praktik på redaktion, 24 hp

JO_prak_HT20 JO5_1_HT20  

Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp 

JO5_MERO_HT20 JO5_2_HT20  

 

     

 

Fristående kurs Grundnivå

Journalistiskt skrivande/Journalistic Writing, 7,5 hp (JO3056)

For more detailed information:  course information given at course start and on Learning Platform Athena (access after registration)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO3056_HT20 JO3056_HT20

 

Masterprogram i Journalistikstudier (HMJOM) Första terminen HT20

Termin1

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

Journalistik och demokrati, 7,5 hp (JO7026)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7026_HT20 JO7026_HT20

Journalistikens ekonomiska organisation och villkor, 7,5 hp (JO7027)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7027_HT20 JO7027_HT20

Journalistik och digitala plattformar, 7,5 hp (JO7028)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7028_HT20 JO7028_HT20

Journalistik och social förändring, 7,5 hp (JO7035)

SCHEMA TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning  
JO7035_HT20 JO7035_HT20