Undervisningsformer IMS HT20

Med anledning av läget med Covid-19 informerar vi om hur undervisningen kommer att se ut under HT20 på vår institution (IMS).

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommedationer om undervisning.

Institutionen för mediestudier kommer under höstterminen 2020 att bedriva sin undervisning i en hybridvariant. Det betyder att kurser med färre än 50 studenter i regel kommer att ges på plats, medan andra kurser huvudsakligen ges via distansundervisning.

Du som har skäl till att inte delta i undervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

För att minimera smittorisken och skapa en trygg och säker miljö kommer undervisningen att spridas ut över tid och i olika lokaler. Vår schemaläggning tar hänsyn till att studenter skall kunna komma och gå så att det inte samlas för många studenter i våra utrymmen. Vi ber dig att respektera tiderna och komma och gå enligt lagda scheman. Alla undervisningsutrymmen kommer att anpassas enligt de givna kraven på social distansering.

 

Samlad information för samtliga utbildningars undervisningsformer HT20 hittar du här (pdf)

Registreringsinformation - klicka här

Kursinformation med reservation:

Schema TimeEdit: Spikat schema tillgängligt senast en månad före kursstart Finns även länk till i utbildningskatalogen för kursen du antagits till.

Kurslitteraturinfo: Tillgängligt senast två månader före kursstart

För mer detaljerad information: kursinformation som ges vid kursstart och på kursens läroplattform (åtkomst efter registrering) Athena

 

Filmvetenskap I 30 hp (FV1011)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK1 - Introduktion till filmvetenskapliga studier 

GK1_HT20 GK1_HT20  

GK2 - Filmhistorisk översiktskurs 1 

GK2_HT20 GK2_HT20  

GK3 - Filmhistorisk översiktskurs 2 

GK3_HT20 GK3_HT20  

GK4 - Filmhistorisk översiktskurs 3 

GK4_HT20 GK4_HT20  

 

 

Filmvetenskap II 30 hp (FV1012)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

GK5 -Film-och mediestudier - en teoretisk orientering 

GK5_HT20 GK5_HT20  

GK6 - Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 

GK6_HT20 GK6_HT20  

GK7 - Kulturstudier och rörliga bilder 

GK7_HT20 GK7_HT20  

GK8 - Specialstudium 

GK8_HT20 GK8_HT20  

 

 

Kandidatkurs 30 hp (FV3003)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Delkurs Kurslitteratur Kursbeskrivning   

KK1 - Fördjupningskurs 

KK1_HT20 KK1_HT20  

KK2 - Examensarbete 

     

 

     

 

Kvalificerad yrkespraktik: Läs mer här

 

Kortare fristående kurser
 

Den japanska filmens kulturhistoria, 7,5 hp (FV1022) Kväll

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1022_HT20 FV1022_HT20

 

Swedish Film and Television Culture, (Svensk film- och TV-kultur) 15 hp (FV1027)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV1027_HT20 FV1027_HT20

 

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp (FV1031)

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1031_HT20 FV1031_HT20

 

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp 

SCHEMA hela kursen TimeEdit-länk      
Kurslitteratur Kursbeskrivning   
FV1025_HT20 FV1025_HT20

 

Advanced level/Second cycle (English)

 

Film Experience: theories and approaches 7,5 credits (FV7013)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline   
HT20 HT20

 

CC1 7,5 credits (FV7301)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7301_HT20 FV7301_HT20

 

CC2 7,5 credits (FV7302)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7302_HT20 FV7302_HT20

 

Media Studies: Keywords for the Present 7,5 credits (FV7317)

SCHEDULE TimeEdit-link      
Course texts Course outline  
FV7317_HT20 FV7317_HT20