Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK)

I slutet av vecka 32 (10-11 augusti) kommer ett välkomstbrev att skickas ut till dig som är antagen. Brevet skickas via mail till den mailadress som du har angivit vid ansökan via www.antagning.se 

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I välkomstbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen.

För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt Universitetskort.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför vårterminsstarten 2017 i Studiehandboken JMK HT17 (301 Kb) .

 

Webbregistrering

Webbregistreringen för höstterminen 2017 är öppen mellan den 10 och 20 augusti 2017 och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats.

 

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart.

 

Höstterminen startar den 28 augusti 2017. All undervisning sker på Karlavägen 104, plan 4.

 

Viktig information till dig som är antagen med villkor, läs mer här.


Reserver kallas i tur och ordning efter det att webbregistreringsperioden avslutats (20/8-2017). Vänligen kontrollera att kontaktuppgifter på www.antagning.se är korrekta så att vi kan nå dig i den händelse vi kan erbjuda dig en plats.


Student med funktionsnedsättning/funktionsvariation 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så snart du har blivit registrerad. Läs mer här


Journalistik

 

Antagna

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 1

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 3

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 5

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 1

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 3


För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 10-20 augusti 2017.


Medie- och kommunikationsvetenskap
 

Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (A-terminen)
Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp (B-terminen)

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp (C-terminen)

 

För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 10-20 augusti 2017.

 

Master's Programme in Media & Communication Studies

More information here


Blivande student

Nyttig information till dig som ska börja studera vid Stockholms universitet och Institutionen för mediestudier: Ny student

 

Genvägar            
•    Studentexpeditionen
•    Tentamenstillfällen
•    Kurs-PM och scheman
•    Intranät / Kurswebb
•    Bibliotek