För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen. 

För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt Universitetskort. Läs mer om hur du kan föbereda dig inför höstterminsstarten 2016 i Studiehandboken HT16 (315 Kb)  

Webbregistrering

Webbregistreringen för höstterminen 2016 är öppen från den 11-21 augusti 2016 och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum, tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats.

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart.

Höstterminen startar den 29 augusti 2016. 

Viktig information till dig som är antagen med villkor: läs mer här.

* Reserver kallas i tur och ordning efter det att webbregistreringsperioden avslutats den 21 augusti. Vänligen kontrollera att kontaktuppgifter på www.antagning.se är korrekta så att vi kan nå dig i den händelse vi kan erbjuda dig en plats.
 

Journalistik

Antagna

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 1        

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 3            

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 5            

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 1.

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 3

För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 11-21 augusti 2016.
 

Medie- och kommunikationsvetenskap
Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (A-terminen)    

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp (B-terminen)

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp (C-terminen)    

För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 11-21 augusti 2016.
 

Fristående kurser
Antagna

Journalistik och migration, 7,5 hp

För samtliga utbildningar ovan gäller webbregistrering under perioden 11-21 augusti 2016.


Blivande student

Nyttig information till dig som ska börja studera vid IMS: Läs vidare: En lyckad terminsstart HT16 (3011 Kb)
 

Genvägar            
•    Studentexpeditionen 
•    Tentamenstillfällen
•    Kursinformation och scheman 
•    Intranät / Kurswebb
•    Bibliotek