Under torsdagen den 13 augusti 2015 kommer antagningsbrev att skickas ut till dig som är antagen. Brevet skickas via mail till den mailadress som du har angivit vid ansökan via www.antagning.se

  • För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen.
  • För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort

Webbregistrering

Webbregistreringen för höstterminen 2015 är öppen från den 13-23 augusti 2015 och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum, tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats, som då kan ges till sökande från reservlistan
Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart (http://inside.jmk.su.se/public/courses).

Undervisningen startar den 31 augusti 2015.
Till dig som är antagen med villkor, läs mer här.

Journalistik

Antagna

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 1
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se
Välkomstbrev:  Journalistprogrammet Termin 1 (326 Kb)

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 3      
Journalistisk produktion och tillämpning I, 30 hp
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev:  Journalistprogrammet Termin 3 (322 Kb)

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 5
Redaktionell organisation och praktik, 30 hp
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)

Journalistik kandidatkurs, 30 hp Termin 1
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 1
Det sker inget reservupprop till Masterprogrammet i journalistik. Reserver kallas i tur och ordning efter det att webbregistreringsperioden avslutats (23/8). Vänligen kontrollera att kontaktuppgifter på www.antagning.se är korrekta så att vi kan nå dig i den händelse vi kan erbjuda dig en plats. 
Välkomstbrev:  Masterprogram i journalistik 120 hp (324 Kb)
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 3
Redaktionell praktik, 15hp
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)

Medie- och kommunikationsvetenskap

Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp, A-terminen
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev:  Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp (328 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp, B-terminen
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev:  Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp (331 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
Webbregistrering 13-23 augusti 2015 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev:  Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp (331 Kb)

Fristående kurser

Radiojournalistik 7,5 hp - Grundnivå
Webbregistrering 13 augusti-15 september 2015 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev:  Radiojournalistik 7,5 hp (329 Kb)