Under onsdagen den 13 augusti 2014 kommer antagningsbrev att skickas ut till dig som är antagen. Brevet skickas via mail till den mailadress som du har angivit vid ansökan via www.antagning.se 

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig. I antagningsbrevet finns all information som du behöver inför webbregistreringen.
För att kunna webbregistrera dig behöver du först aktivera ditt Universitetskonto. Det gör du via sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort

Webbregistrering

Webbregistreringen för höstterminen 2014 är öppen från den 13-24 augusti 2014 och du webbregistrerar dig via minastudier.su.se. Om du inte registrerar dig innan detta datum, tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats, som då kan ges till sökande från reservlistan

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida en månad innan kursstart (http://inside.jmk.su.se/public/courses).

Undervisningen startar den 1 september 2014.

Till dig som är antagen med villkor, läs mer här.

Journalistik

Antagna

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 1
Webbregistrering 13-24 augusti 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev: Journalistprogrammet - kandidatprogrammet

Senare del av Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 3
Webbregistrering 13-24 augusti 2014 (http://aktivera.su.se)

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 3
Det sker inget reservupprop till Masterprogrammet i journalistik. Reserver kallas i tur och ordning efter det att webbregistreringsperioden avslutats (24/8). Vänligen kontrollera att kontaktuppgifter på www.antagning.se är korrekta så att vi kan nå dig i den händelse vi kan erbjuda dig en plats. 
Välkomstbrev: Masterprogram i journalistik.

Reserver

Journalistprogrammet - kandidatprogram, 180 hp, Termin 1
Välkomstbrev: Reserver, Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 högskolepoäng

Medie- och kommunikationsvetenskap

Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp, A-terminen
Webbregistrering 13-24 augusti 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap I

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp, B-terminen
Webbregistrering 13-24 augusti 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap II

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
Webbregistrering 13-24 augusti 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Reserver

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp, A-terminen
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap I

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp, B-terminen
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap II

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
Välkomstbrev: Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Fristående kurser

Journalistiskt skrivande 7,5 hp - Grundnivå
Webbregistrering 13 augusti-15 september 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev: Journalistiskt skrivande

Genvägar