Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, 15 april, men att det var sannolikt att du skulle hinna bli behörig till kursstart 29 augusti. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt. 

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp).

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV II (förutom Metodologi 7,5 hp som måste vara avklarad) ska webbregistrera dig senast 11-21 augusti. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 18 augusti.
  2. Du som saknar fler än 7,5 hp (eller inte är klar med MKV I) vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i augusti för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 18 augusti.

    Är du inte registrerad på kursen den 21 augusti eller (enligt ovan) inte har kontaktat studievägledare senast 18 augusti har du förlorat din plats!

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

  1. Du som saknar endast 7,5 hp på MKV I ska webbregistrera dig under perioden 11-21 augusti. Om det är problem med din webbregistrering kontakta studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 18 augusti.
  2. Du som saknar fler än 7,5 hp MKV I vid kursstart anses var obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen. Ska du skriva omtentor i augusti för att bli behörig, meddela studievägledare Emelie Jamieson per mail senast 18 augusti.

    Är du inte registrerad på kursen den 21 augusti eller har kontaktat studievägledare innan 18 augusti har du förlorat din plats!