Välkomstbrev och kallelse för nyantagna och reserver skickas ut per post och mail i vecka 2. Om du inte har fått kallelse eller din webbregistrering inte fungerar kontakta exp@jmk.su.se.

Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid uppropet och reservuppropet anses undantagslöst ha tackat nej till sin plats. Där upprop ersätts med webbregistrering gäller att du har webbregistrerat dig senast 16 januari 2014.

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida i vecka 52 (http://inside.jmk.su.se/public/courses).

Undervisningen startar i vecka 4.

Viktig information om terminsstart hittar du här. http://www.su.se/utbildning/studentservice/checklista-och-viktig-information-vid-terminstart-1.17020

Om du är antagen med villkor, läs följande text.

Journalistik

Journalistisk produktion och tillämpning I, 30 hp
Webbregistrering 13-16 januari 2014 http://aktivera.su.se
Välkomstbrev Journalistisk produktion och tillämpning I (333 Kb)

Journalistik – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
http://aktivera.su.se
Välkomstbrev Journalistik - kandidatkurs (336 Kb)

Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 3
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)

Fristående kurser

Journalistiskt skrivande 7,5 hp, Grundnivå

Webbregistrering 13 januari-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev Journalistiskt skrivande (411 Kb)

Third Television: TV in the Era of Plenty 7,5 hp, Avancerad nivå, period 3-4, 2 april – 7 juni 2014
Webbregistrering 13 januari-16 mars 2014 (http://aktivera.su.se)

Medie- och kommunikationsvetenskap

Antagna

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp, A-terminen
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev Medie- och kommunikationsvetenskap 1 (330 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp, B-terminen
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev Medie- och kommunikationsvetenskap II (330 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)
Välkomstbrev Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs (336 Kb)

Reserver

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp, A-terminen
Reserver - Medie- och kommunikationsvetenskap 1 (312 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap II , 30 hp, B-terminen
Reserver - Medie- och kommunikationsvetenskap II (313 Kb)

Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp, C-terminen
Reserver - Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs (312 Kb)

Master’s Programme in Media and Communications Studies

Master’s Programme in Media and Communications Studies 120 credits, Semester 2
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)

Master’s Programme in Media and Communications Studies 120 credits, Semester 4
Webbregistrering 13-16 januari 2014 (http://aktivera.su.se)

Genvägar