Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, 15 oktober, men att det var sannolikt att du skulle hinna bli behörig till kursstart 20 januari. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt. Kontakta expeditionen: exp@jmk.su.se

Journalistik - kandidatkurs 30hp (tidigare Kandidatkurs i journalistikvetenskap 30hp)

Behörighetskrav: Journalistikvetenskap I 30hp, Journalistikvetenskap II 30hp (dvs samma som Journalistikvetenskap I 60hp), Journalistisk produktion och tillämpning I 30hp och Journalistisk produktion och tillämpning II 30hp (dvs samma som Journalistisk produktion 60 hp). Sökande medges undantag från behörighetskravet på Journalistisk produktion och tillämpning I 30hp och Journalistisk produktion och tillämpning II 30hp. Undantaget gäller sökande till HT13 och VT14.

Saknar du 7,5hp från andra terminen vid tiden för uppropet ger vi dig dispens och du kan påbörja dina studier. Saknar du fler poäng vid kursstart anses du vara obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen.

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs 30 hp

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp och Medie- och kommunikationsvetenskap II 30 hp, eller motsvarande (t ex Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp).

Saknar du 7,5hp från andra terminen vid tiden för uppropet ger vi dig dispens och du kan påbörja dina studier. Saknar du fler poäng vid kursstart anses du vara obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen.

Medie- och kommunikationsvetenskap II 30hp
Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap I 30 hp.

Saknar du 7,5 hp (utöver delkursen Information, propaganda, reklam och PR vilken de flest kommer sakna pga att tentaresultat kommer först efter kursstart) ger vi dig dispens och du kan påbörja dina studier. Saknar du fler poäng (fler än 15 hp inkl Info PR) vid kursstart anses du vara obehörig och kommer inte att beredas plats på kursen.

Journalistisk produktion och tillämpning I 30hp
Behörighetskrav: Journalistikvetenskap I 30hp och Journalistikvetenskap II 30hp, (dvs samma som Journalistikvetenskap I 60hp). Dessutom kommer sökande som påbörjade sina studier på kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I 60hp före HT11 att bedömas som behöriga.

Urvalet till VT14 görs efter kvantitet och kvalitet på tidigare studier. Det innebär följande:

  • Urvalsgrund 1. Antal poäng i journalistikvetenskap (upp till 90 hp) som är inrapporterade i Ladok 25 november
  • Urvalsgrund 2. Betyg på delkurserna inom journalistikvetenskap