Studenter frescati wide
 

Välkomstbrev och kallelse för nyantagna och reserver skickas ut per post i vecka 2. Om du inte har fått kallelse eller din webbregistrering inte fungerar kontakta exp@jmk.su.se.

Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid uppropet och reservuppropet anses undantagslöst ha tackat nej till sin plats. Där upprop ersätts med webbregistrering gäller att du har webbregistrerat dig senast 10 januari 2013.

Kurs-PM med översiktsscheman och scheman för de inledande delkurserna läggs ut på JMKs schemasida i vecka 50 (http://inside.jmk.su.se/public/courses).

Undervisningen startar i vecka 4.

Viktig information om terminsstart hittar du här.

Viktigt information för dig som är antagen med villkor!

Grundnivå

Avancerad nivå

 • Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 1
  Webbregistrering 7-10 januari 2013.
  Välkomstbrev Masterprogram i journalistik (365 Kb)
 • Masterprogram i journalistik 120 högskolepoäng, Termin 4
  Webbregistrering 4-10 januari 2013.
 • Master’s Programme in Media and Communications Studies 120 credits, Semester 2
  Wednesday 23 January, 14:00 - 16:00, Venue Sal 2.  Address: Karlavägen 104, floor 4.
 • Master’s Programme in Media and Communications Studies 120 credits, Semester 4
  Master Thesis course, Monday January 21, Venue: Bangsalen 12-13. Address: Karlavägen 104, floor 5.

Fristående kurser

 • Journalistiskt skrivande 7,5 hp, Grundnivå,  20 februari – 24 april 2013
  Webbregistrering 21-25 januari 2013. https://aktivera.su.se/.
  Välkomstbrev Journalistiskt skrivande (429 Kb)
 • War and the Media 7,5 hp, Avancerad nivå, period 1, 21 januari – 20 februari 2013
  Wednesday 23 January 14:00 - 16:00 Venue Sal 2. Address: Karlavägen 104, floor 4
  Admitted students will receive information separately
  (Separat kallelse till antagna om registrering och kursstart skickas.)
 • Third Television: TV in the Era of Plenty 7,5 hp, Avancerad nivå, period 3-4, 2 april – 7 juni 2013
  Week 14-23 (2/4 -7/6) Schedule will be published at http://inside.jmk.su.se/public/courses in the beginning of March. Admitted students will receive information separately (Separat kallelse till antagna om registrering och kursstart skickas.)

Upprop för reserver

Genvägar