Tentamenstillfällen

Tentamenstillfällen Modevetenskap HT19

Tentamenstillfällen Modevetenskap

Uppsamlingstentamen för Modevetenskap I HT2018 och 2019

Med anledning av Corona kommer samtliga uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT2018 och 2019 att ske digitalt, på Athena, på följande datum och tider:

Det västerländska modets historia -- hemsalstenta på Athena 11 juni kl. 9-12
Modevetenskapliga begrepp -- hemtenta 11-18 juni
Samtidsmode: praktik och teori -- hemtenta 11-18 juni
Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling -- hemsalstenta på Athena 11 juni kl. 13-16

Ingen anmälan krävs, men du måste själv se till att du har tillgång till kursens Athena-sida. Tentorna kommer att göras tillgängliga på kurssidorna för Modevetenskap I HT18 och Modevetenskap I HT19 på den utsatta tiden. De tentor som vi kallar för "hemsalstenta" ska skrivas den 11 juni på den angivna tiden, DK1 kl. 9-12 och DK4 kl. 13-16. För hemtentorna gäller att lämnas in senast den 18 juni dvs. en vecka efter att de lämnats ut.
 

 

Examination om du studerar med fuktionsvariation/nedsättning

Examinationer

HEMTENTA

Examinator avgör om du kan få stöd vid en tenta. Vanligen så beviljas förlängd skrivtid på ett antal dagar om det står i intyget att du har behov av detta.

Meddela examinator att du skulle behöva förlängd skrivtid. Om du inte vill meddela examinator själv kan studievägledaren göra det åt dig. Viktigast är att studievägledaren har ditt intyg och kan verifiera för examinator att du har behov av förlängd skrivtid.

SALSTENTA  - "resursrum"

När du har intyg från SU om att du behöver tillgång till resursrum

MEDDELA studentexpeditionen, studentinfo@mail.film.su.se/infofashion@ims.su.se – SENAST TVÅ VECKOR INNAN SALSTENTAN

·       Du ges då en plats i Datasalen på JMK (Garnissonen på Karlavägen). Där skriver du med en mindre grupp studenter och med tillgång till dator.

·       Om du har behov av förlängd skrivtid så skriver du från den ordinarie tentans starttid och 1 timme längre än den ordinarie tentatiden.

·       Om du har behov av att sitta ostört eller behov av att få frågorna upplästa genom talsyntes finns möjlighet att få tillgång till hörlurar under tentamen. Meddela då detta i ditt mail.

·       Om du inte behöver dator utan enbart förlängd skrivtid kan du också få skriva i Datasalen. Meddela då detta i ditt mail.

 

Studenten får ett bekräftelsemail från studentexpeditionen att plats i datasalen är bokad samt om eventuella ytterligare stödåtgärder går att ordna.

Bokmärk och dela Tipsa

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

terminsstart

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Athena

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Kurslitteratur
Studievägledning puff

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Schema

Schema just nu

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Scheman orange puff
Blivande student

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera