Tentamenstillfällen JMK HT2019

 

Klicka här (Länk till schema för tentamenstillfällen)

Kom ihåg att när du tenterar måste du ha med dig din legitimation!

 

Ordinarie salstentamen och omtentamen  

För att få tentera så krävs webbanmälan senast två dagar innan och detta görs via student.ladok.se. För omtentamen öppnar webbanmälan efter att ordinarie tentamenstillfälle har passerat.


Uppsamlingstentamen för samtliga föregående terminer och delkurser

Vid dessa tillfällen går det att anmäla sig till omtentamen i samtliga delkurser och terminer. OBS! anmälan sker via mail till studentexpeditionen: exp@jmk.su.se.

För att du ska vara garanterad en plats så behöver vi din anmälan senast en vecka innan tentamensdatum.