Exams and home assignments      
VT2016        
  UT IN   Kurslärare
FV1001GK1 2016-02-12 2016-02-19 Hemtenta

Ashley Smith/

Kim Khavar Fahlstedt

FV1001GK1 2016-03-18 2016-03-25 Hemtenta (omtenta)

Ashley Smith/

Kim Khavar Fahlstedt

FV1001GK1 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta)

Ashley Smith/

Kim Khavar Fahlstedt

FV1001GK2 2016-03-23 2016-03-23 Tentamen Anne Bachmann
FV1001GK2 2016-04-27 2016-04-27 Omtenta Anne Bachmann
FV1001GK2 2016-08-18 2016-08-18 Andra omtenta Anne Bachmann
FV1001GK3 2016-04-22 2016-04-29 Hemtenta Bo Florin
FV1001GK3 2016-05-27 2016-06-03 Hemtenta (omtenta) Bo Florin
FV1001GK3 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta) Bo Florin
FV1001GK4 2016-05-27 2016-06-03 Hemtenta Guido Kirsten
FV1001GK4 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (omtenta) Guido Kirsten
FV1001GK4 Next available examination date + seven days Hemtenta (andra omtenta) Guido Kirsten
         
FV1002GK5 2016-02-10 2016-02-18 Hemtenta Trond Lundemo
FV1002GK5 2016-03-23 2016-03-30 Hemtenta (omtenta) Trond Lundemo
FV1002GK5 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta) Trond Lundemo
FV1002GK6 2016-03-11 2016-03-18 Hemtenta Tove Torslund
FV1002GK6 2016-04-22 2016-04-29 Hemtenta (omtenta) Tove Torslund
FV1002GK6 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta) Tove Torslund
FV1002GK7 2016-04-20 2016-04-27 Hemtenta Kristoffer Noheden
FV1002GK7 2016-05-27 2016-06-03 Hemtenta (omtenta) Kristoffer Noheden
FV1002GK7 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta) Kristoffer Noheden
FV1002GK8 2016-05-25 2016-06-03 Hemtenta Trond Lundemo
FV1002GK8 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (omtenta) Trond Lundemo
FV1002GK8 Next available examination date + seven days Hemtenta (andra omtenta) Trond Lundemo
FV3000-KK1 2016-03-11 2016-03-18 Hemtenta Malin Wahlberg
FV3000-KK1 2016-04-22 2016-04-29 Hemtenta (omtenta) Malin Wahlberg
FV3000-KK1 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (andra omtenta) Malin Wahlberg
         
FV1016 - Moving Images and Gender 2016-03-14 2016-03-18 Home assignment Louise Wallenberg
FV1016 - Moving Images and Gender 2016-04-22 2016-04-29 Home assignment (2nd opportunity) Louise Wallenberg
FV1016 - Moving Images and Gender 2016-08-11 2016-08-18 Home assignment (3rd opportunity) Louise Wallenberg
FV1024-Iscensättningar: rörlig bild, design, kostym 2016-05-25 2016-06-03 Hemtenta

Louise Wallenberg/

Marina Dahlquist

FV1024-Iscensättningar: rörlig bild, design, kostym 2016-08-11 2016-08-18 Hemtenta (omtenta)

Louise Wallenberg/

Marina Dahlquist

FV1024-Iscensättningar: rörlig bild, design, kostym Next available examination date + seven days Hemtenta (andra omtenta)

Louise Wallenberg/

Marina Dahlquist

FV1027-Swedish Film and TV Culture 2016-03-11 2016-03-18 Home assignment Joel Frykholm
FV1027-Swedish Film and TV Culture 2016-04-22 2016-04-29 Home assignment (2nd opportunity) Joel Frykholm
FV1027-Swedish Film and TV Culture 2016-08-11 2016-08-18 Home assignment (3rd opportunity) Joel Frykholm
FV7307-Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier 2016-03-14 2016-03-18 Home assignment Maaret Koskinen
FV7307-Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier 2016-04-19 2016-04-26 Home assignment (2nd opportunity) Maaret Koskinen
FV7307-Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier 2016-08-11 2016-08-18 Home assignment (3rd opportunity) Maaret Koskinen
         
         
Övrig info om examination till studenter:      
Kompletteringar för obligatoriska moment (seminarier etc.) lämnas in enl. ök till seminarieledare/kursansvarig alt. vid ordinarie omtentatillfälle för resp. kurs.