Filmvetenskap I VT14

 

GK1

Ordinarie tenta inlämning 19/2

Omtenta inlämning 26/3

Seminarier examineras under perioden

 

GK2

Ordinarie tenta – SALSTENTA med anmälan – 21/3

Omtenta – SALSTENTA med anmälan – 28/4

 

GK3

Ordinarie tenta inlämning 2/5

Omtenta inlämning 9/6

 

GK4

Ordinarie tenta inlämning 4/6 / Exam handed in 4/6

Omtenta inlämning 21/8 (utlämning 15/8) Re-exam handed in 21/8 (handed out 15/8)

Seminarier examineras under perioden

 

Filmvetenskap II VT14

 

GK5

Ordinarie tenta inlämning 19/2

Omtenta inlämning 26/3

Seminarier examineras under perioden

 

GK7

Ordinarie tenta inlämning 21/3

Omtenta inlämning 28/4

 

GK6

Ordinarie tenta inlämning 2/5 Exam handed in 2/5

Omtenta inlämning 9/6 Re-exam handed in 9/6

 

GK8

Ordinarie tenta inlämning 4/6 Exam handed in 4/6

Omtenta inlämning 21/8 (utlämning 15/8)  Re-exam handed in 21/8 (handed out 15/8)