Tentamenstillfällen filmvetenskap

Klicka här (Time Edit)

 


Examination om du studerar med fuktionsvariation/nedsättning

Examinationer

HEMTENTA

Examinator avgör om du kan få stöd vid en tenta. Vanligen så beviljas förlängd skrivtid på ett antal dagar om det står i intyget att du har behov av detta.

Meddela examinator att du skulle behöva förlängd skrivtid. Om du inte vill meddela examinator själv kan studievägledaren göra det åt dig. Viktigast är att studievägledaren har ditt intyg och kan verifiera för examinator att du har behov av förlängd skrivtid.

SALSTENTA  - "resursrum"

När du har intyg från SU om att du behöver tillgång till resursrum

MEDDELA studentexpeditionen, studentinfo@mail.film.su.se/infofashion@ims.su.se – SENAST TVÅ VECKOR INNAN SALSTENTAN

·       Du ges då en plats i Datasalen på JMK (Garnissonen på Karlavägen). Där skriver du med en mindre grupp studenter och med tillgång till dator.

·       Om du har behov av förlängd skrivtid så skriver du från den ordinarie tentans starttid och 1 timme längre än den ordinarie tentatiden.

·       Om du har behov av att sitta ostört eller behov av att få frågorna upplästa genom talsyntes finns möjlighet att få tillgång till hörlurar under tentamen. Meddela då detta i ditt mail.

·       Om du inte behöver dator utan enbart förlängd skrivtid kan du också få skriva i Datasalen. Meddela då detta i ditt mail.


Studenten får ett bekräftelsemail från studentexpeditionen att plats i datasalen är bokad samt om eventuella ytterligare stödåtgärder går att ordna.