Tentamenstillfällen HT2015

Exams and home assignments      
HT2015        
  UT IN   Kurslärare
FV1001GK1 2015-09-29 2015-10-05 Hemtenta Ashley Smith
FV1001GK1 2015-11-09 2015-11-16 Hemtenta omtenta  Ashley Smith
FV1001GK1 2015-12-21 2015-12-28 Hemtenta omtenta 2 Ashley Smith
FV1001GK2 2015-11-02 2015-11-02 Salstenta Anne Bachmann
FV1001GK2 2015-12-03 2015-12-03 Salstenta omtenta Anne Bachmann
FV1001GK2 2016-01-14 2016-01-14 Salstenta omtenta 2 Anne Bachmann
FV1001GK3 2015-11-25 2015-12-01 Hemtenta Bo Florin
FV1001GK3 2016-01-08 2016-01-15 Hemtenta omtenta Bo Florin
FV1001GK3 2016-02-19 2016-02-26 Hemtenta omtenta 2 Bo Florin
FV1001GK4 2016-01-11 2016-01-15 Hemtenta Anne Bachmann
FV1001GK4 2016-02-19 2016-02-26 Hemtenta omtenta Anne Bachmann
FV1001GK4 Nästa möjliga tentamenstillf. 7 dagar Hemtenta omtenta 2 Anne Bachmann
  UT IN    
FV1002GK5 2015-09-23 2015-09-29 Hemtenta Trond Lundemo
FV1002GK5 2015-10-30 2015-11-06 Hemtenta omtenta Trond Lundemo
FV1002GK5 2015-12-11 2015-12-18 Hemtenta omtenta 2 Trond Lundemo
FV1002GK7 2015-10-23 2015-10-29 Hemtenta Doron Galili
FV1002GK7 2015-12-03 2015-12-10 Hemtenta omtenta Doron Galili
FV1002GK7 2016-01-08 2016-01-15 Hemtenta omtenta 2 Doron Galili
FV1002GK6 2015-11-20 2015-11-26 Hemtenta Doron Galili
FV1002GK6 2016-01-08 2016-01-15 Hemtenta omtenta Doron Galili
FV1002GK6 Nästa möjliga tentamenstillf.  plus 7 dagar Hemtenta omtenta 2 Doron Galili
FV1002GK8 2015-12-21 2016-01-15 Hemtenta Maaret Koskinen
FV1002GK8 2016-02-19 2016-02-26 Hemtenta omtenta Maaret Koskinen
FV1002GK8 Next available examination date + seven days Hemtenta omtenta 2 Maaret Koskinen
  OUT IN    
FV1027-Swedish Film and TV Culture 2015-10-23 2015-10-29 Home assignment Mariah Larsson
FV1027-Swedish Film and TV Culture 2015-12-03 2015-12-10 Home assignment (2nd opportunity) Mariah Larsson
FV1027-Swedish Film and TV Culture 2016-01-08 2016-01-15 Home assignment (3rd opportunity) Mariah Larsson
FV1022-Japanska filmens kulturhistoria 2015-10-19 2015-10-30 Hemtenta Trond Lundemo
FV1022-Japanska filmens kulturhistoria 2015-12-03 2015-12-10 Hemtenta omtenta Trond Lundemo
FV1022-Japanska filmens kulturhistoria 2016-01-13 2016-01-15 Hemtenta omtenta 2 Trond Lundemo
FV1025-Dokumentärfilm och mediekulturer 2015-12-21 2016-01-15 Hemtenta Malin Wahlberg
FV1025-Dokumentärfilm och mediekulturer 2016-02-19 2016-02-26 Hemtenta omtenta Malin Wahlberg
FV1025-Dokumentärfilm och mediekulturer 2016-04-01 2016-04-08 Hemtenta omtenta 2 Malin Wahlberg
FV7302-Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 2015-12-15 2016-01-15 Home assignment Trond Lundemo
FV7302-Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 2016-02-19 2016-02-26 Home assignment (2nd opportunity) Trond Lundemo
FV7302-Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Next available examination date + seven days Home assignment (3rd opportunity) Trond Lundemo
FV7313-Archaeology of Film Form 2015-10-23 2015-10-29 Home assignment Doron Galili
FV7313-Archaeology of Film Form 2015-12-03 2015-12-10 Home assignment (2nd opportunity) Doron Galili
FV7313-Archaeology of Film Form 2016-01-08 2016-01-15 Home assignment (3rd opportunity) Doron Galili
         
         
         
Övrig info om examination till studenter:      
Kompletteringar för obligatoriska moment (seminarier etc.) lämnas in enl. ök till seminarieledare/kursansvarig alt. vid ordinarie omtentatillfälle för resp. kurs.