Tentamen HT14 Ut In Typ x
FV1001GK1# 25/9 3/10 Hemtenta + obl.uppg.  
FV1001GK1# 7/11 14/11 Omtenta  
FV1001GK2# 31/10 31/10 Salstenta (anmälan)  
FV1001GK2# 16/12 16/12 Omtenta (sal)  
FV1001GK3# 24/11 3/12 Hemtenta  
FV1001GK3# 2/1 8/1 Omtenta  
FV1001GK4 8/1 15/1 Hemtenta+ obl.uppg.  
FV1001GK4 19/2 26/2 Omtenta  
         
FV1002GK5 26/9 2/10* Hemtenta + obl.uppg.  
FV1002GK5 6/11 13/11 Omtenta  
FV1002GK6# 27/10 2/11 Hemtenta  
FV1002GK6# 8/12 15/12 Omtenta  
FV1002GK7# 28/11 5/12 Hemtenta  
FV1002GK7# 8/1 15/1 Omtenta  
FV1002GK8# 8/12** 16/1 Hemtenta+obl.uppg.  
FV1002GK8# ** 26/2 Omtenta  
         

* = Lämnas elektroniskt via MONDO
** = Pågående uppgift under kursens gång

# = Kan skrivas av studenter från VT14 (kontakta studentinfo@mail.film.su.se)

OBS: Vissa delkurser har delexaminationer och/eller seminarier, det vill säga mindre betygsgrundande uppgifter eller obligatoriska krav under delkursens gång. Dessa måste tillsammans med Tentamen vara godkända för att få betyg och poäng på delkursen. Mer detaljer finns i detaljschemat för varje delkurs som delas ut via MONDO och /eller vid kursens start av kursansvarig lärare.
 

Kursansvariga lärare:

GK1 Nadi Tofighian nadi.tofighian@ims.su.se
Seminarieledare Annika Wickman, Ashley Smith

GK2 + GK3  Bo Florin bo.florin@ims.su.se

GK4 Joel Frykholm joel.frykholm@ims.su.se
Seminarieledare Olivia Eriksson, Kim Fahlstedt

GK5 Trond Lundemo trond.lundemo@ims.su.se

Seminarieledare Jonathan Rozenkrantz

GK6 Doron Galili doron.galili@ims.su.se

GK7 Nadi Tofighian nadi.tofighian@ims.su.se

GK8 John Fullerton john.fullerton@ims.su.se