Webbanmälan krävs senast två dagar innan och görs på: http://mitt.su.se.
Logga in på Mina sidor.
Notera att anmälan till omtentor görs via studentexpeditionen: exp@jmk.su.se.
Datum för uppsamlingstillfällen; scrolla längst ner på sidan!

Journalistprogrammet 180 hp, termin 2 (30 hp)

 • Delkurs 5: Journalistiska genrer (hemtentamen!)
 • Delkurs 6: Intervju och observation (hemtentamen!)
 • Delkurs 7: Nyhetsvärdering (hemtentamen!)
 • Delkurs 8: Källor, källkritik och etik (hemtentamen!)

Medie- och kommunikationsvetenskap I (MKV) 30 hp, A-terminen

 • Delkurs 1: Medier i tid och rum 18 februari kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3 Karlav.104 plan 4. Omtentan 26 mars kl 9-12 i JMK-salen
 • Delkurs 2: Medier, kultur, samhälle I 20 mars kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1. Sal 2, och Sal 3 Karlav.104 plan 4. Omtentan 29 april kl 9-12 i JMK-salen
 • Delkurs 3: Medier, kultur, samhälle II (hemtentamen!)
 • Delkurs 4: Information, propaganda, reklam och PR 5 juni kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 , och Sal 3 Karlav.104 plan 4. Omtentan 20 augusti kl 9-12 i JMK-salen

Medie- och kommunikationsvetenskap II (MKV) 30 hp, B-terminen

 • Delkurs 5: Metodologi 18 februari kl 13-16 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3 Karlav.104 plan 4. Omtentan 26 mars kl 9-12 i JMK-salen
 • Delkurs 6: Populärkultur (hemtentamen!)
 • Delkurs 7: Digitala mediekulturer (hemtentamen!)
 • Delkurs 8: Internet och digitala medier

Kursen examineras genom muntlig tentamen, skriftlig individuell inlämningsuppgift, individuell visuell medieprodukt samt presentation av densamma.

Uppsamlingstentamen

Vid dessa tillfällen går det att anmäla sig för omtenta i samtliga delkurser. Notera att det inte är tillåtet att skriva en omtenta i en delkurs innan din första ordinarie omtentamen för delkursen har passerat.

 • 14 januari kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4 (ej omtenta H14 Info-PR)
 • 27 februari kl.9-12 i JMK-salen, Karlav.104, plan 4
 • 26 mars kl 9-12 i JMK-salen, Karlav.104 plan 4 (ej omtenta V15 MKSI)
 • 29 april kl 9-12 i JMK-salen, Karlav.104 plan 4
 • 4 juni kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4 (ej omtenta V15 Info-PR)
 • 20 augusti kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4

För uppsamlingstentor och omtentor går det inte att anmäla sig via mitt universitet, anmälan till dessa sker istället via mail till exp@jmk.su.se senast två dagar innan tentamenstillfället. Uppge vilken termin du läste den kurs som du ska omtentera. Observera att den termin du uppger avgör vilken tentamen du kommer att skriva. Om det är mer än 3 terminer sedan du läste kursen så ska du ta kontakt med studentexpeditionen exp@jmk.su.se.
Ange fullständig information om:

 • Namn
 • Personnummer
 • Klass
 • Delkurs/Tenta
 • Datum
 • Telefonnummer

Kom även ihåg att när du tenterar måste du ha med dig din legitimation! Är du en före detta student ska du även ha registrerat dig på institutionen.