Webbanmälan krävs senast två dagar innan och görs på: 
http://mitt.su.se. Logga in på Mina sidor.
 Notera att anmälan till omtentor görs via studentexpeditionen: exp@jmk.su.se.

Journalistprogrammet 180 hp, termin 1 (30 hp)

• Delkurs 1: Journalistik och samhälle (hemtentamen!)
• Delkurs 2: Journalistiska metoder (hemtentamen!)
• Delkurs 3: Journalistik i tid och rum
2 december kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1
• Omtentan (endast detta tillfälle) den 8 januari kl 9-12 i JMK-salen
• Delkurs 4: Berättarformer
(hemtentamen!)

Medie- och kommunikationsvetenskap I (MKV) 30 hp, A-terminen (30 hp) och DSV-studenter

Delkurs 1

Medier i tid och rum 
30 september kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 och Sal 3, Karlav.104 plan 4, omtentan (endast detta tillfälle )den 6 november kl 9-12 i JMK-salen
Medier i tid och rum (DSV-studenter)
30 september kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 och Sal 3, Karlav.104 plan 4, omtentan (endast detta tillfälle ) 6 november kl 9-12 i JMK-salen

Delkurs 2

Medier, kultur, samhälle I
30 oktober kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1
Sal 2 och Sal 3
omtentan (endast detta tillfälle) den 11 december kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 och Sal 3
Medier, kultur, samhälle I (DSV-studenter)
30 oktober kl 9-12 i JMK-salen, 

omtentan (endast detta tillfälle) den 11 december kl 9-12 JMK-salen

Delkurs 3

Medier, kultur, samhälle II (hemtentamen, individuellt muntligt föredrag!)

Delkurs 4

Information, propaganda, reklam och PR 
14 januari kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3, omtentan (endast detta tillfälle ) 19 februari kl 9-12 i JMK-salen
Information, propaganda, reklam och PR (DSV-studenter)
14 januari JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3, omtentan (endast detta tillfälle) den 19 februari kl 9-12 i JMK-salen

Medie- och kommunikationsvetenskap II(MKV) 30hp, B-terminen (30 hp)

 • Delkurs 5 Metodologi 
30 september kl 13-16 i JMK-salen och Sal 1 Sal 2 och Sal 3,
  Karlav.104 plan 4. Omtentan (endast detta tillfälle) 6 november kl 9-12 i JMK-salen
 • Delkurs 6 Populärkultur (hemtentamen!)
 • Delkurs 7 Internet och digitala medier (muntlig tentamen)
 • Delkurs 8 Digitala mediekulturer (hemtentamen!)

Uppsamlingstentamen

Vid detta tillfällen går det att anmäla sig för uppsamlingstentamen i samtliga delkurser.

 • 20 augusti kl 9-12 i JMK-salen, Karlav.104 plan 4
 • 8 januari kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4

För uppsamlingstentan går det inte att anmäla sig via mitt universitet, anmälan till dessa sker istället via mail till exp@jmk.su.se senast två dagar innan tentamenstillfället. Uppge vilken termin du läste den kurs som du ska omtentera. Observera att den termin du uppger avgör vilken tentamen du kommer att skriva. Om det är mer än 3 terminer sedan du läste kursen är det viktigt att du i god tid kontaktar studentexpeditionen via exp@jmk.su.se.

Ange fullständig information om:

 • Namn
 • Personnummer
 • Klass
 • Delkurs/Tenta
 • Datum
 • Telefonnummer

Kom även ihåg att när du tenterar måste du ha med dig din legitimation! Är du en före detta student ska du även ha registrerat dig på institutionen.