Webbanmälan krävs senast två dagar innan och görs på:
 http://mitt.su.se. Logga in på Mina sidor.


Notera att anmälan till omtentor görs via studentexpeditionen: exp@jmk.su.se.

Journalistprogrammet 180 hp, termin 1 (30 hp)

 • Delkurs 1: Medier i tid och rum
, 1 oktober kl 9-12 i Filmhuset Borgvägen 1-5, F-salen 
  omtentan 14 november kl 9-12 i JMK-salen och Sal 1
 • Delkurs 2: Journalistik och samhälle I, (hemtentamen!)
 • Delkurs 3: Journalistik och samhälle II, (individuellt muntligt föredrag!)
 • Delkurs 4: Information, propaganda, reklam och PR,
 
16 januari, kl 9-12 i Filmhuset Borgvägen 1-5 F-salen

  Omtentan 27 februari kl 9-12 i JMK-salen.

Medie- och kommunikationsvetenskap I (MKV) 30 hp, A-terminen (30 hp) och DSV-studenter

 • Delkurs 1:
  • Medier i tid och rum, 1 oktober kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 och Sal 3, Karlav.104 plan 4 

   omtentan 14 november kl 9-12 i JMK-salen och Sal 1
  • Medier i tid och rum (DSV-studenter),
 1 oktober kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2 och Sal 3, Karlav. 104 plan 4 
   omtentan 14 november kl 9-12 i JMK-salen och Sal 1
 • Delkurs 2:
  • Medier, kultur, samhälle I,
 31 oktober kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1
, Sal 2 och Sal 3
   omtentan 4 december kl 9-12 i JMK-salen
  • Medier, kultur, samhälle I, (DSV-studenter)
 31 oktober kl 9-12 i Sal 1, Sal 2 och Sal 3 

   omtentan 4 december kl 9-12 JMK-salen
 • Delkurs 3: Medier, kultur, samhälle II, (hemtentamen, individuellt muntligt föredrag!)
 • Delkurs 4:
  • Information, propaganda, reklam och PR, 
16 januari kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3 

   omtentan 27 februari kl 9-12 i JMK-salen
  • Information, propaganda, reklam och PR(DSV-studenter) 16 januari kl 9-12 i JMK-salen, Sal 1, Sal 2, och Sal 3 

   omtentan 27 februari kl 9-12 i JMK-salen

Medie- och kommunikationsvetenskap II(MKV) 30hp, B-terminen (30 hp)

 • Delkurs 5: Metodologi, 
1 oktober kl 13-16 i JMK-salen och Sal 1 Sal 2 ochSal 3, Karlav.104 plan 4 

  omtentan 14 november kl 9-12 i JMK-salen och Sal 1
 • Delkurs 6: Populärkultur, (hemtentamen!)
 • Delkurs 7: Internet och digitala medier, (muntlig tentamen)
 • Delkurs 8: Digitala mediekulturer, (hemtentamen!)

Uppsamlingstentamen

Vid dessa tillfällen går det att anmäla sig för omtenta i samtliga delkurser. Notera att det inte är tillåtet att skriva en omtenta i en delkurs innan din första ordinarie omtentamen för delkursen har passerat.

 • 21 augusti kl 9-12 i JMK-salen, Karlav.104 plan 4
 • 14 november kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4 (ej omtenta MKS I - H14MI/DSV14)
 • 4 december kl 9-12  i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4
 • 14 januari kl 9-12 i JMK-salen, Karlav. 104 plan 4
 • 27 februari kl 9-12 JMK-salen, Karlav. 104 plan 4

För uppsamlingstentor och omtentor går det inte att anmäla sig via mitt universitet, anmälan till dessa sker istället via mail till exp@jmk.su.se senast två dagar innan tentamenstillfället. Uppge vilken termin du läste den kurs som du ska omtentera. Observera att den termin du uppger avgör vilken tentamen du kommer att skriva. Om det är mer än 3 terminer sedan du läste kursen så ska du ta kontakt med studentexpeditionen exp@jmk.su.se.

Ange fullständig information om:

 • Namn
 • Personnummer
 • Klass
 • Delkurs/Tenta
 • Datum
 • Telefonnummer

Kom även ihåg att när du tenterar måste du ha med dig din legitimation! Är du en före detta student ska du även ha registrerat dig på institutionen.