GK4 från HT12 - Hemtenta. Deadline 1 mars. Kurslärare Bo Florin

GK8 från HT12 - Hemtenta. Deadline 1 mars. Kurslärare Patrick Vonderau

 

Hemtentor delas ut av läraren eller om så anges på MONDO under tentamensperioden.

Spara alltid din text på dator och eposta den till ditt epost-konto. På så sätt kan du skriva ut den på biblioteket i Filmhuset exempelvis. Tänk på att biblioteket öppnar 11:00 och att din deadline kan vara tidigare.

Obs: du kan INTE ta med USB till biblioteket för utskrifter.

Om inte annat anges så ska din färdiga tenta lämnas i den blåa postlådan innanför entrén till institutionen på plan 6.
Skulle institutionen vara stängd kan du lämna din tenta i receptionen på plan 5 i Filmhuset, men glöm inte att meddela läraren detta!

English:

If nothing elese is stated your exam should be handed in in th blue post box by the entrance to the department on floor 6. Should the department door be closed you may leave the exam in the reception on floor 4, then you must notify the teacher.

If the assignment should be handed in on printed paper you may use the printer in the Library on floor 4. Yo must have the assignment emailed to your mail account. You can not bring a USB device to print from. Also note that the Library opens at 11:00 am and your deadline may be earlier.