Studievägledning

Studievägledning och allmän studieinformation vid IMS

Studievägledarna är en viktig kontakt för dig som student. Vi kan hjälpa dig att göra ett välgrundat utbildningsval.  Du kan vända dig till studievägledningen med frågor som rör t ex funktionshinder, kursuppläggning, kursinnehåll, studieuppehåll, tillgodoräknande av tidigare studier, examina och individuella studieplaner. Studievägledningen kan också vara en kontaktlänk till andra resurser inom universitetet.

Ny Student

Information till dig som ska börja eller funderar på att studera vid institutionen.

Omregistrering

Gör en omregistrering för att återuppta studierna

Studieteknik

Hitta rätt studieteknik och stöd för dina universitetsstudier

Studera med funktionsnedsättning

Många studenter har olika behov och skäl till hjälp. Meddela studievägledaren i så god tid som möjligt.

Mina Studier (Ladok för studenter)

Följ din studiegång och betygsresultat, anmäl till tentor, skriv ut egna intyg med mera. Inlogg med universitetskontot.

Tillgodoräknande

Tillgodoräkna poäng från annan kurs, lärosäte etc

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper.

Antagningsstatistik

Hur stor är chansen att jag kommer in? - Kolla antagningsstatistiken för den kurs eller program du är intresserad av.

Examen

Om examen och hur du bygger din egna examen av fristående kurser

Alumn

Söka jobb

Praktik

Studievägledning IMS

FILMVETENSKAP
Henrik Schröder
Telefontid: mån, tis och tors 10-11
08-6747628
Epost: studievagledare@mail.film.su.se
Besökstid: mån, tis och tors 13-14  plan 6 Filmhuset uppg. B eller enligt överenskommelse per mail eller telefon

JOURNALISTIK, MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP
Emelie Jamieson

Telefontid: mån, tis och tors 10-11
08-16 44 06
Epost: studievagledare@ims.su.se
Besökstid: mån, tis och tors 13-14  Karlavägen 104, eller enligt överenskommelse per mail eller telefon

MODEVETENSKAP
Henrik Schröder
Epost: studievagledarefashion@ims.su.se
Telefon: 08-674 76 28
Telefontid: mån, tis och tor 10-11 
Besökstid: mån, tis och tor 13-14 plan 6 Filmhuset uppg. B
 (eller enligt överenskommelse per mail eller telefon).

 

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Kris och stöd

Ring alltid 112 vid akut behov av hjälp

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera