Formella krav för Tillgodoräknande (TG)

För att kunna få ett besked om du beviljas TG behöver du vanligen vara antagen till den kurs som du önskar få poäng TG inom. När du blivit antagen skickar du en blankett där du ansöker om TG. Du får det därefter beviljat eller avslaget.  Det kan ta flera veckor att avgöra ärendet så ha så mycket dokumentation tillgänglig som möjligt.

Tänk på: Om du ansöker om TG för exempelvis 7,5 hp av 30 hp inom en kurs så kan du bara få studiestöd för 22,5 hp.

Blankett för ansökan TG  
Filmvetenskap Ansök TG Svensk utbildning (174 Kb)
Modevetenskap Ansök TG Svensk utbildning (174 Kb)
Journalistik Medier- och kommunikationsvetenskap Ansök TG Svensk utbildning (174 Kb)

 

Exempel på tillgodoräknanden:

  • Du har läst en A-termin på ett annat lärosäte och vill börja på B-terminen och få A-terminen tillgodoräknad som vår A-termin.

Du behöver då visa oss: Ladokutdrag, detaljerad kursplan där även litteratur och filmer finns redovisade. OBS: Om din A-termin är inom samma huvudområde så behöver du inte ansöka om TG.

  • Du vill ta ut en examen och har läst huvudområdets* kurser utomlands eller i Sverige.

Du behöver då visa oss: Ladokutdrag eller motsvarande betygsunderlag, detaljerad kursplan där även litteratur och filmer finns redovisade. Om vi bedömer allt som OK redovisas tillgodoräknandet som "Breddningsstudier i huvudområde".

* Vad är huvudområde? Svar: Det är det ämne du tar ut examen i, där är det institutionen och den enhet som har det ämnet som ansvarar för tillgodoräknandet. Exempelvis Filmvetenskap.

  • Tillgodoräknande av kurser som INTE ska utgöras av huvudområdet - kontakta den institution/enhet som har motsvarande utbildning.
  • Tillgodoräknande av UTLÄNDSKA kurser Om det är kurser inom ditt huvudområde och eller minst 30 hp i breddningsstudier inom annat ämne använder du blanketten "TG utlandsutbildning" nedan och skickar handlingarna till berörd institution (enligt instruktion på blanketten)
  • för Övriga breddningsstudier på grundnivå (studier inom ett eller flera ämnesområden som var för sig omfattar mindre än 30 högskolepoäng) använd blankettet "TG utlandsutbildning" nedan (enligt instruktion på blanketten) och eller
    kontakta examensenheten på Stockholms universitet och sök tillgodoräknandet där.