Studievägledare

 
 
 
 

MODEVETENSKAP
Henrik Schröder
Telefontid: mån, tis och tors 10-11
08-6747628
Epost: studievagledarefashion@ims.su.se
Besökstid: mån, tis och tors 13-14  plan 6 Filmhuset uppg. B eller enligt överenskommelse per mail eller telefon

 

 

 

 

Till mig kommer de flesta studenter med frågor som rör studiesituationen i någon form. Ofta är det funderingar kring framtida kursval, men även om det känns tungt i studierna av olika anledningar. Som studievägledare har jag tystnadsplikt och allt som sägs till mig behandlas med sekretess.

Innan du börjar dina studier

Som ny student är det mycket att tänka på. Läs mer om sånt som kan vara värt att hålla koll på för att dina studier ska bli så bra som möjligt för just dig. Ny student

Svårigheter i dina studier - studieteknik

Flera problem som kan uppstå under en studietid kommer sig av bristfällig studieteknik. Det är inget konstigt att känna sig vilsen, särskilt om du aldrig studerat på universitet tidigare och kasnke kommer direkt från gymnasiet.

Varje terminsinledning håller jag en föreläsning om just studieteknik och skillnaden att plugga på gymnasiet och universitet, passa på att vara med på den föreläsningen för många råd och tips. Läs mer

Utmaningar i dina studier - funktionsnedsättning

En annan anledning till att studiesituationen kan känns problematisk är om du har någon form av funktionsnedsättning Det är mycket viktigt att du så fort du blivit antagen till någon av våra kurser direkt hör av dig till mig om du tror att din funktionsnedsättning kan medföra svårigheter. Vi har väl utformade rutiner för detta och du kommer få hjälp och stöd i olika former anpassade efter din situation. Universitetet ska vara tillgängligt för alla. Läs mer

 

Stockholms universitet har också en central studievägledning där du kan få tips och stöd i din studiesituation och inför framtidens arbetsmarknad:

Allmän studie- och karriärvägledning

Studieverkstadens föreläsningar och kurser

MyCareer

Studera med funktionsnedsättning