Vägen till Kandidatexamen 180hp - 6 terminer  - 3 år

Termin 1

Grundkurs I 30hp

Termin 2

Grundkurs II 30hp

Termin 3

Valfri kurs/kurser om totalt 30hp *

Termin 4

Valfri kurs/kurser om totalt 30hp*

Termin 5

Valfri kurs/kurser om totalt 30hp*

Termin 6

Kandidatkurs - examensarbete 30hp

* Kan även vara utbytesstudier 

Kontakta examensenheten på SU för mer info

 

 Bilden ovan ger ett exempel på hur du kan välja dina kurser. Enligt bilden har studenten valt att läsa kandidatkursen sist. Det går givetvis att läsa den tidigare också, behörighetskraven för en kandidatkurs kan vara att du måste läst ytterligare poäng förutom Grundkurs I och II, så kolla alltid särskild behörighet på kurs innan du söker.  Dock finns det en poäng i att läsa Kandidatkursen sist eftersom du då förmodligen har har blivit en erfaren student och skaffat dig en god bild över dina studier och ämnesintresse. Målet är ju att göra ett så bra examensarbete som möjligt.

Du ska alltså ha:

  • 90 hp i huvudämnet + 90 hp i valfria avslutade kurser. När, hur och vad du läser är upp till dig. Självklart hjälper vi studievägledare till med råd

Vilka kurser ska du välja för en examen med fristående kurser?

Det finns ca 1500 fristående kurser på Stockholms universitet, men det är sannolikt bra mycket färre som du är intresserad av.

Ett bra sätt att välja kurser är att tänka sig en bred studiebas, där kurserna har en relevans för dig trots att de skiljer sig åt. Låter det krångligt?

Exempel: Du funderar på att vara programinköpare på en TV-kanal eller Filmdistributör. Att läsa kurser i Filmvetenskap är självklart. Då läser du inom området Humaniora. Men tjänsten kommer säkert även ha ekonomiska inslag, så kurser i Företagsekonomi och Marknadsföring kan vara bra komplement. Dessa kurser ligger inom Samhällsvetenskap. Vidare kan du även läsa juridik, exempelvis medierätt. Sedan har du också kurser inom vår institution att välja mellan: exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap.

Det var bara ett exempel på hur du kan tänka. Skulle du vilja arbeta inom myndigheter och statliga organisationer kanske statsvetenskap och/eller nationalekonomi kan vara bra val.

På så sätt har du skaffat dig en bred examen med ett huvudämne.

Passa på att studera utomlands för kurser till examen

Genom dina studier hos oss kan du även få möjlighet att åka som utbytesstudent till andra universitet runtom i Europa. Det är en fantastisk möjlighet som dels ger dig erfarenheter både som student och människa och dels ger dig möjlighet att få in kurser i examen. Läs mer om våra utbytesstudier här.

Generellt om Examen

Fördelar med kandidatexamen - läsa vidare

Att läsa till en kandidatexamen kommer även ge dig möjligheter komma in på kurser som har det som behörighetskrav. Projektledarutbildning, Arkvivvetenskap med mera.

Från Kandidatexamen till Masterexamen

Kanske känner du att du vill rent av forska i ämnet eller få ännu mera kunskap. Då kan du med en kandidatexamen söka till våra Masterprogram på 2 år för att få en Masterexamen.

 

Har du frågor eller allmänna undringar är det bara att kontakta studievägledaren i ditt ämne för hjälp.