Studieteknik

Studieteknik - oroa dig inte, det kommer funka!

Ibland kan det kännas knepigt med universitetsstudier som kräver en helt annan studieteknik, noggrannare planering och lite hårdare självdisciplin, än gymnasiestudier. Andra hittar tidigt en studieteknik som passar dem väl och den höga graden av självständighet blir aldrig något problem. MEN Oroa dig inte om du känner att det är jobbigt! Ta kontakt med studievägledaren för hjälp och stöd och/eller Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Det mesta går faktiskt att få ordning på bara genom att träffas och prata om hur din studiesituation ser ut.

Plugga med Emma - 25 min med en studiekompis som är tyst

Planera studietiden

Checklista och tips effektiv läsning

När du läser kurslitteratur är det viktigt att du aktiverar din förförståelse innan läsningen, att du reflekterar aktivt medan du läser och att du summerar det du lärt dig efter att du läst klart. Du kan alltså tänka att läsningen består av före - under - efter. Här finns en övning kopplat till detta.

Inför salstenta: Minns och förstå kurslitteraturen

Att hinna med att läsa och förstå kurslitteraturen kan verka överväldigande. Men det finns bra strategier för att lyckas. 

För att kunna förstå texten behöver du både översikts- och djupläsa den. Du behöver närma dig kurslitteraturen steg för steg:

Klara hemtentan

Läs mer: Hemtenta - så kan du göra för att klara den

Hemtentamen är en examinerande uppgift som du skriver hemma och ofta har lite längre tid på dig att arbeta med. Den kallas olika saker på olika institutioner, till exempel inlämningsuppgift, examinationsuppgift, exa, pm med mera.

Uppgiften i sig består ofta av 1-4 frågor som du ska besvara i en längre text. Varje fråga kan i sig bestå av flera olika frågor

Studie- och språkverkstaden SU

Studie- och språkverkstaden finns till för dig som student vid Stockholms universitet. Här kan du utveckla dina studiestrategier och ditt akademiska skrivande - oavsett nivå. Boka individuell handledning eller gå på någon av våra föreläsningar, seminarier eller skrivgrupper. Du kan också ta del av filmer och tips om skrivande och studieteknik här på webben. Välkommen!

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

terminsstart

Utbildningskontakt

För mer information om utbildningar vid IMS, kontakta institutionens studentexpeditioner.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Athena

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Kurslitteratur
Studievägledning puff

Universitetskonto

Du behöver ha ett aktiverat universitetskonto för att ta del av både utbildning och resurser på universitetet.

Schema

Schema just nu

Studera med funktionsnedsättning

Ansök om stödåtgärder, ta del av kurser och seminarier med mera hos Enheten för Särskilt pedagogiskt stöd Stockholms universitet.

Scheman orange puff
Blivande student

Regelbok - SU

Universitetes regelsamling rörande utbildning på grund- och avancerad nivå med mera