På studentexpeditionen lämnas upplysningar om kurser, litteratur, schema och tentamensresultat. Intyg om studieresultat kan på begäran erhållas från expeditionen.
 

Kontaktinformation för Filmvetenskap
 
Annika Karlsson, Mattias Johannesson
Telefon: 08 – 674 76 27
Epost: studentinfo@mail.film.su.se
 

Telefon- och öppettider

Telefontid mån-tor 9.30-11.00
 

 

Postadress

Stockholms universitet
Enheten för filmvetenskap
Box 27062
102 51 Stockholm