Plagiat innebär:

  • att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan.
  • att du kopierar en annan students arbete.
  • att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget.
  • att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete.

Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.

För att undvika plagiat bör du:

  • ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken.
  • specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna.
  • tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans
  • inte lämna ut dina texter till andra.

Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift.