Delkurs Delkurs Delkurs Delkurs
Filmvetenskap I FV1001 GK1 VT15 (58 Kb) FV1001 GK2 VT15 (46 Kb) FV1001 GK3 VT15 (41 Kb) FV1001 GK4 VT15 (99 Kb)
Filmvetenskap II FV1002 GK5 (53 Kb) FV1002 GK6 (70 Kb) FV1002 GK7 (69 Kb) FV1002 GK8 (77 Kb)
Kandidatkurs FV3000 VT15 (60 Kb)      
  Hel kurs      
Rörliga bilder i genusperspektiv FV1016 MIG VT15 (71 Kb)      
Postkoloniala perspektiv FV1017 (134 Kb)      
Swedish Film and TV Culture FV1027 SFTC VT15 (54 Kb)      
Iscensättningar: rörlig bild, design, kostym 7.5 hp Iscensättningar rörlig bild, design, kostym (68 Kb)      
Film Experience FV7013 FE VT15 (70 Kb)      
National Transnational FV7318 NTGF VT15 (68 Kb)      
         
Field Study (in programme only) FV7316 FSt VT15 (72 Kb)