Med reservation för ändringar/Changes could be made

Kontakta kurslärare för information angående texter i första hand/Contact Course Teacher for information regarding books/texts. Reservation för ändringar.

Om e-texter/texter på Mondo

Filmvetenskap I

GK1 VT14 (118 Kb)

GK2 VT14 (78 Kb)

GK3 VT14 (79 Kb)

GK4 VT14 (131 Kb)

 

Filmvetenskap II

GK5 VT14 (84 Kb)

GK6 VT14 (174 Kb)

GK7 VT14 (167 Kb)

GK8 VT14 (103 Kb)


Iscénsättningar: Film, kostym och scenografi. Kvällskurs 7,5 hp
Kompendium som köpes på institutionen samt etexter från SU Bibliotek.


Kandidatkurs - inledande 15 hp "KK1"

KK1 VT14 (54 Kb)

 

Moving Images and Gender/Rörliga bilder i genusperspektiv

MIG _RBGP VT14 (88 Kb)

 

Swedish Film and TV Culture

SFTC Spring 14 (49 Kb)

 

Postcoloniala Perspectives/Postkoloniala perspektiv

Postcolonial VT14_Spring 14 (153 Kb)

 

National, Transnational Nordic Film

national_transnational_nordic VT14_Spring 14 (75 Kb)

 

Politics of The Gaze/Blickens politik

politics_ot_gaze_VT14_Spring 14 (89 Kb)