Med reservation för ändringar/Changes could be made

Kontakta kurslärare för information angående texter i första hand/Contact Course Teacher for information regarding books/texts.

Om e-texter/texter på Mondo

Grundnivå/Basic Level

Filmvetenskap I

GK1 HT13 (13 Kb)

GK2 HT13 (17 Kb)

GK3 HT13 (12 Kb)

GK4 HT13 (11 Kb)

 

Filmvetenskap II

GK5 HT13 (22 Kb)

GK7 HT13 (40 Kb)

GK6

GK8

 

Kandidatkurs

KK1 HT13 (110 Kb)

 

Swedish Film and Televison Culture HT13 (44 Kb)

 

Japanska filmens kulturhistoria HT13 (85 Kb)

 

Filmkritik i teori och praktik, 7.5 hp (95 Kb)

 

POLITIKENS MEDIALISERING HT13 (47 Kb)

Avancerad Nivå/Advanced Level

Filmformens arkeologi och 1800-talets mediekonvergens HT13 (36 Kb)

 

Filmvetenskap i omdaning..1 Core Course1 HT13 (21 Kb)

 

Core Course II HT13 (62 Kb)

 

Media Studies Keywords HT13 (94 Kb)