Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

 

Höstterminen 2020

Kurslitterturlistor Hösterminen 2020 publiceras ämnesvis nedan ca två månader före kursstart

Filmvetenskap


Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Modevetenskap